Koronavirus Kultura Politika Praha Složky IZS Turistika Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

TURISTIKA AKTUÁLNĚ: Maďarsko dneškem uzavírá na jeden měsíc své hranice všem cizincům kvůli koronaviru

ČESKO / MAĎARSKO – Maďarsko počínaje dneškem, tedy od 1. září 2020 uzavírá na celý měsíc své hranice. Po tomto datu bude zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska.

1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra ČR.

2. Vstup na území

Od 1. 9. do 1. 10. 2020 platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na nákladní dopravu, osoby s diplomatickým a služebním pasem a osoby, které věrohodně prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19. Cizinci s pobytovým povolením v Maďarsku musí podobně jako maďarští občané při návratu ze zahraničí nastoupit čtrnáctidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR provedenými v Maďarsku v rámci pěti dnů s vzájemným rozestupem alespoň 48 hod. Zvláštní režim se uplatňuje vůči pendlerům a občanům sousedních zemí žijících v pásmu 30 km od maďarských hranic.

Výjimku ze zákazu může udělit policie místně příslušná pro hraniční vstup na HU území. Pro mezinárodní letiště Ference Liszta v Budapešti je to policie budapešťského 18. obvodu. Žádost o výjimku se podává výhradně elektronicky v angličtině nebo maďarštině (k dispozici na internetové stránce policie), a to v následujících, doložených případech:

  • soudní jednání;
  • obchodní nebo pracovní činnost (pozvání);
  • léčba ve zdravotním zařízení (lékařská zpráva);
  • zkouška (pozvání instituce);
  • cesta osobní dopravou k zabezpečení nákladní dopravy (potvrzení zaměstnavatele);
  • rodinná událost jako svatba nebo pohřeb;
  • péče o nemocného;
  • významná mezinárodní sportovní, kulturní nebo církevní událost;
  • jiné přijatelné důvody.

Povolení policie je nutno předložit na hranici. Vstup na území HU bude odepřen osobám s příznaky onemocnění, které podstoupí zdravotní kontrolu a nález bude pozitivní. I v případě negativního nálezu, bude mít osoba s příznaky povinnou čtrnáctidenní karanténu, kterou si může zkrátit dvěma negativními testy PCR na Covid19 provedenými v Maďarsku v rámci pěti dnů s vzájemným rozestupem alespoň 48 hod.

Vedoucí pracovník nebo zaměstnanec sdružené (společné) firmy – jde např. o dceřiné či přidružené firmy „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)“, která je v dodavatelském vztahu s maďarskou společností, v případě služební cesty, což musí při vstupu věrohodně doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou, může vstoupit na území Maďarska bez omezení.

3. Doprava a tranzit

Tranzit zůstává zachován. Cizinec v tranzitu (i Čech) přes Maďarsko musí mít platné doklady pro vstup do schengenského prostoru (Čech platný OP nebo pas), prokázat, že se jedná o tranzit přes Maďarsko do cílové země a musí být možný průjezd ostatními zeměmi na trase. Při vstupu do Maďarska má být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla (viz mapa na stránkách maďarské policie) a v určené časové intervaly.

Od 1. 8. ČSA zrušily přímé lety z Prahy do Budapešti a momentálně není žádný přímý let mezi Budapeští a Prahou. Čekáme v září omezený mezinárodní letecký provoz. Občané ČR se mohou z HU vracet přímými mezinárodními spoji vlakem nebo autobusy Flixbus a Regiojet.

4. Opatření

V Maďarsku byl ukončen stav nouze dne 17. června 2020. Nejdůležitější nadále platná omezení jsou následující:

Všechny obchody jsou otevřené. Při nakupování v obchodě nebo v prostředcích veřejné dopravy je stále nutné používat roušky.

Jsou otevřené i uzavřené části restaurací, kaváren, cukráren, bufetů, espresso barů. Ti, kteří tam pracují, musí nosit roušky zakrývající jejich ústa a nos.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář