Karlovarský Koronavirus Královehradecký Krimi Policie Složky IZS Technika Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Na Trutnovsku od půlnoci vznikne 36 mobilních policejních kontrolních stanovišť na vstupech do okresu kvůli omezenému pohybu osob

TRUTNOVSKO – Trutnovsko, Sokolovsko a Chebsko, to jsou tři okresy dvou krajů, které se úderem dnešní půlnoci z nařízení vlády uzavřou kvůli zhoršené epidemiologické koronavirové situaci.

S ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 11. února 2021 č. 121 o přijetí krizového opatření, kterým došlo k omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresu Trutnov v Královéhradeckém kraji, přijalo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje své opatření.

V rámci naplnění vládního usnesení číslo 121 budou policisté na přístupových cestách namátkově kontrolovat dodržování tohoto opatření, a to na celkem 36 stanovištích, která budou umístěna na vhodných místech nacházejících se na hranici okresu na různých typech komunikací. Stanoviště budou viditelně označena a policisté na nich budou provádět kontroly naplňování opatření.

Lidé budou muset doložit, že do okresu a z okresu Trutnov necestují v rozporu s nařízením, případně budou muset prokázat účel cesty pro splnění v tomto opatření vyjmenovaných výjimek.

Policisté zařazeni do výkonu služby na 36 stanovištích umístěných na vstupech do okresu Trutnov se budou střídat, kontroly budou probíhat 24 hodin denně, namátkově, a to i uvnitř okresu. Tři stanoviště se budou nacházet i na přeshraničních propojeních, tedy na Královci, Pomezních Boudách, ale také v těsné blízkosti Žacléře.

Na vybraných 7 stanovištích tzv. check-pointech umístěných na nejfrekventovanějších komunikacích vedoucích do okresu Trutnov, budou mít policisté v mobilních buňkách i své zázemí spojené s administrativou a technickou podporou. Na těchto stanovištích bude sloužit i více policistů, a to proto, aby nedocházelo v souvislosti s kontrolní činností k dopravním komplikacím. Všichni policisté jsou pro výkon služby samozřejmě vybaveni ochrannými pomůckami.

„Abychom zabezpečili kontrolní činnosti na všech stanovištích a zároveň zajistili akceschopnost a bezpečnost v kraji, bezpečnost a plynulost silničního provozu, spolu s dalším každodenním výkonem služby a všemi úkoly Policie ČR, posílí náš kraj dočasně 160 policistů z jiných krajů. V souvislosti s tímto vládním opatřením do výkonu služby nasadíme v průběhu následujících dní na 280 policistek a policistů na každý operační den, přičemž policisté budou sloužit ve dvanáctihodinových službách. O policisty z jiných krajských ředitelství se postaráme, mají tu k dispozici potřebné zázemí, jídlo i ubytování na internátě trutnovské střední školy,“ říká brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a zdůrazňuje, že smyslem je pochopit vážnost situace, omezit mobilitu, přičemž policisté věří, že lidé nebudou opatření obcházet.

Autor: mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář