HZS Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Krimi Kultura Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Policie Pomáháme Praha Sbor dobrovolných hasičů Složky IZS Středočeský Technika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Pátek třináctého, to je Den požární bezpečnosti… Udělejte si doma malou požární kontrolu

ČESKO – Pátek třináctého lidé stále vnímají jako nešťastný den. Aby toto „prokletí“ hasiči alespoň trochu prolomili, tradičně na tento datum vyhlašují Den požární bezpečnosti.

Letošní téma je stejné, jako v loňském roce, tedy požárně bezpečností zařízení. Jsou to zařízení, která pomohou včas rozeznat požár a pomoct při jeho zvládnutí, tedy důležitá součást požární ochrany především v prostorách určených pro bydlení. V přiloženém malém testu si můžete sami zkontrolovat, zda víte jak se správně chovat, aby požár v domácnosti vůbec nenastal.

Smyslem je prolomit pověru o nešťastném dni, protože každý z nás může něco udělat pro své bezpečí.

Na dnešní den, tedy pátek 13. srpna, vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků tradiční Den požární bezpečnosti. Každoročně je Den požární bezpečnosti zaměřen na nějaké konkrétní téma. Letos budou hasiči poukazovat na důležitost požárně bezpečnostních zařízení v soukromých a veřejných budovách. A co si pod tímto pojmem představit? V praxi se jedná o poměrně širokou skupinu zařízení, která mají za úkol pomoci ochránit životy a zdraví osob a také majetek při požáru. Jsou to jak zařízení pro včasnou detekci a signalizaci požáru, tak taková, která pomáhají rychlé a bezpečné evakuaci osob, tak zároveň i taková, která brání či omezují dalšímu šíření požáru.

V loňském roce zasahovali hasiči v Karlovarském kraji u 681 požáru. Z tohoto počtu se jednalo o 190 požárů uvnitř budov všech typů. Pokud se jedná o budovy určené pro bydlení, ať už bytové domy, ale i rodinné domy či ubytovací zařízení, tak to bylo 137 požárů. To znamená, že 20% všech požárů vzniklo v budovách určených pro bydlení. V těchto budovách je výrazně vyšší riziko, že požár způsobí zranění či dokonce úmrtí osob. A právě proto je podle hasičů důležité věnovat patřičnou pozornost požárně bezpečnostním zařízením. Hlásič požárů či ruční hasicí přístroj jsou velmi malou investicí v porovnání s přínosem, které mohou při vzniku požáru mít pro všechny přítomné.

Podrobnější rozdělení a využití požárně bezpečnostních zařízení v domácnostech i ve firmách je možné si přečíst v přiloženém souboru.

Kromě bezpečnostních zařízení je důležité při zpozorování a vzniku požáru i správné chování. Co tedy v prvních minutách udělat?

1. Nejdůležitější je chránit životy, teprve potom až majetek. Pamatujte, že děti, starší lidé nebo osoby se zdravotním postižením mohou potřebovat více času a vaši pomoc k opuštění prostor.

2. Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasební zásah – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Vždy je ale nutné použít vhodné hasivo, podle toho, co hoří, např. vodou nikdy nehasíme vznícený olej na pánvi. Při hašení se vždy ujistěte, že vám oheň nezatarasí únikovou cestu!

3. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).

4. Každý požár okamžitě oznamte na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se stalo, kde se to stalo a své jméno a přímý kontakt na sebe. Nepokládejte telefon, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

5. Pokud se evakuujete z požárem postižených prostor, může zdánlivá maličkost, jako je zavření dveří opouštěných prostor zabránit dalšímu šíření požáru, nebo jej může alespoň zpomalit.    

Kromě důležitosti požárně bezpečnostních zařízení upozorňují hasiči v rámci „pátku třináctého“, neboli Dne požární bezpečnosti, na další důležitý faktor, který rozhoduje o správném zvládnutí vzniklého požáru. Aby hasiči mohli včas a efektivně u požáru zasáhnout, potřebují se na místo rychle a bezpečně dostat. To jim často komplikují špatně parkující vozidla.

V rámci Dne požární bezpečnosti tak hasiči opět upozorňují na tento problém, především na sídlištích měst. Tři metry pro průjezd hasičské techniky může opravdu zachránit život. Proto v pátek 13. srpna hasiči pro upozornění na tento častý stav budou se svojí zásahovou technikou projíždět vybrané ulice. Formou letáků dají na vědomí špatně parkujícím, že v případě požáru by mohl nastat vážný problém.

Přejeme vám, ať je pro vás pátek 13. šťastným dnem a ať, také díky dobré prevenci, nikdy pomoc hasičů nepotřebujete.

Zdroj: HZS ČR
a HZS Karlovarského kraje

 

 

 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

One Reply to “ZAUJALO NÁS: Pátek třináctého, to je Den požární bezpečnosti… Udělejte si doma malou požární kontrolu

Napsat komentář