HZS Liberecký Policie Pomáháme Složky IZS Technika Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

AKTUÁLNĚ: Komín na Brandlu v Jablonci nad Nisou bude dnes odstřelen za přísných bezpečnostních opatření

JABLONEC NAD NISOU – Policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje budou dnes dohlížet na dodržování zákonných norem souvisejících s opatřeními v místě demolice teplárenského komínu. 

Za přísných bezpečnostních opatření bude dnes, tedy v sobotu 25. září 2021 v dopoledních hodinách odstřelen 162 metrů vysoký teplárenský komín v Jablonci nad Nisou, zvaný „Brandl“. V této souvislosti budou realizována mnohá opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti osob a majetku v dotčené lokalitě. Zároveň budou v době před, v průběhu, ale i po skončení demolice uzavřeny některé pozemní komunikace nebo bude na nezbytně dlouhou dobu provedena jejich částečná uzavírka.

Pořádkové a dopravní složky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje budou dohlížet na dodržování zákonných norem vyplývajících z opatření na místě události, zejména pak v souvislosti s dopravními omezeními na přilehlých komunikacích a na páteřním tahu silnice první třídy č. 14, a to jak ve směru od Jablonce nad Nisou, tak od Liberce.

„Upozorňujeme, aby občané dodržovali pokynů a omezení v místě demolice a v jejím okolí, které budou realizovány kompetentními pracovníky firem zainteresovaných do stavebně – demoličních prací. Zejména pak, aby občané dodržovali vymezené a vyhrazené prostory a řídili se pokyny realizačního týmu, zabezpečujícího ochranu života, zdraví a majetku osob. Zároveň naše spoluobčany vyzýváme, aby dodržovali omezení týkající se také dopravních uzavírek komunikací v okolí místa plánovaného odstřelu komínu a řídili se pokynů zasahujících policistů.“

K odstřelu 162 metrů vysokého komínu na Brandlu v Jablonci nad Nisou dojde za přísných bezpečnostních opatření.
I když je bývalý teplárenský areál uzavřený pro veřejnost a označený jako staveniště, kam je přístup nepovolaným osobám zakázán, je z bezpečnostních důvodů nutné jej předem zkontrolovat za pomoci psovodů.

Celý prostor včetně ochranné zóny 200 m bude vyklizen a střežen mezi 7:00 a 12:00 hodinou. Mimo své domovy tedy musejí i lidé, kteří v lokalitě bydlí. Ulice Liberecká bude pro dopravu uzavřena, k omezení provozu autobusů až na krátký čas vlastní demolice nedojde. K postupnému uvolnění bezpečnostních opatření dojde postupně po ukončení demolice komínu dle pokynů vedoucího demoličního týmu.

Více o odstřelu se můžete dočíst na tomto odkazu ZDE:

Autor: por. Bc. Vojtěch Robovský
a Jablonecká energetická

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář