Auto-Moto Doprava Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Krimi Kultura Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Policie Politika Praha Složky IZS Středočeský Technika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

Cyklisté i chodci mají důležitou roli v udržitelné mobilitě, říká ministr Kupka

Najít recept na přebujelou dopravu – to bylo cílem konference CityChangers 2030 v Jihlavě, které se zúčastnil i ministr dopravy Martin Kupka. Počet automobilů přitom v Česku setrvale narůstá, jen za posledních deset let představuje navýšení 35 procent. Ještě dramatičtější je ale nárůst lidí, kteří pro cestování stále častěji volí jízdní kolo.

„Cyklo a pěší doprava má v rámci udržitelné městské i příměstské mobility svoji nezastupitelnou roli. Chci této aktivní mobilitě věnovat ještě více pozornosti, protože bude mít hlavně ve městech čím dál důležitější roli. Zkracování vzdáleností v dopravě je třeba si odpracovat,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Na konferenci se sešla více než stovka expertů, kteří společně řešili, jak docílit změn v dopravě včetně podpory aktivní mobility. Mimo jiné zaznělo, že klíčem k dostupnosti a prostupnosti měst je to, aby celý systém fungoval efektivně a nebyla přetížena žádná jeho část.

Města krátkých vzdáleností

Jedním z možných řešení, jak jednostranně nastavenou dopravu usměrnit, jsou podle expertů právě města krátkých vzdáleností, ve kterých bude možné vyřídit většinu záležitostí pěšky – v okruhu několika minut – případně na kole, vlakem, autobusem, tramvají nebo automobilem.

Pokud podle odborníků města splní podmínky pro to, aby všude byla možnost dojít pěšky nebo dojet na kole, bude více prostoru pro nezbytnou obsluhu území všemi druhy dopravy.

Jak navíc ukazují výzkumy, každý obyvatel Česka starší pěti let podnikne 61 procent denních cest aktivním způsobem, to znamená pěšky, na kole či v kombinaci s městskou hromadnou dopravou, a každá druhá cesta je kratší než čtyři kilometry.

Mezinárodní závazky

Konference rovněž oslavila jedno pomyslné výročí. Uskutečnila se totiž rok poté, kdy se Česko připojilo k mezinárodnímu závazku Vídeňské deklarace, kterou 18. 5. 2021 schválilo 41 zemí. Česká republika se svým podpisem přihlásila ke společnému cíli zdvojnásobit objem cyklistické dopravy v panevropském regionu. Zároveň vyjádřila zájem o rozšíření působnosti z cyklistiky na aktivní mobilitu.

Součástí Vídeňské deklarace je také Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy, tedy historicky vůbec první strategický dokument k cyklodopravě oficiálně přijatý na mezinárodní úrovni. Text, který se stane základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vznikl pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí jako společná iniciativa Evropské hospodářské komise OSN a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Záznam konference naleznete zde.

Cíle Vídeňské deklarace a Panevropského plánu na podporu cyklistické dopravy do roku 2030:

  • výrazně navýšit počty cyklistů ve všech státech regionu a přispět tak k naplnění celkového cíle, kterým je zdvojnásobení počtu cyklistů v celém regionu;
  • vyhradit dostatek vhodného prostoru pěší a cyklistické dopravě a zvýšit tak celkovou odolnost dopravního systému;
  • rozšířit a zlepšit kvalitu infrastruktury pro chodce a cyklisty ve všech zemích regionu;
  • připravit a realizovat národní cyklistické politiky, posílit je prostřednictvím národních cyklistických plánů, strategií a programů a současně stanovit národní cíle pro jednotlivé státy v regionu;
  • výrazně posílit bezpečnost cyklistů v každém státě regionu a současně v celém regionu výrazně snížit počet úmrtí a vážných zranění cyklistů v důsledku dopravních nehod;
  • integrovat problematiku cyklistiky do zdravotních politik a strategií, včetně těch, které se zabývají neinfekčními chorobami a obezitou;
  • integrovat problematiku cyklistiky včetně cyklistické infrastruktury do územního, městského, regionálního a dopravního plánování.

 

STÁHNĚTE SI:

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz