Cestování Doprava Krimi Kultura Petr Pavel Policie politici Politika prezident společenská akce Technika tip redakce Tipy na výlet Turistika Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

NA AKTUÁLNÍ TÉMA: Kontroly na Pražském hradě budou jen namátkové


PRAHA – Výstupy z analýzy bezpečnostních hrozeb dovolují některá opatření zmírnit. Kontroly osob, vstupujících do vnitřních prostor areálu Pražského hradu, se počínaje dnešním dnem změní na namátkové. Díky tomu dojde pouze k minimálnímu omezení volného průchodu návštěvníků a zmizí tak občasné fronty, které se před jednotlivými vstupy do areálu tvořily v nejvíce exponovaných časech.

„Závěry pravidelné analýzy bezpečnostních hrozeb pro Pražský hrad, který je nejen naším nejvýznamnějším chráněným objektem, ale zároveň sídlem hlavy státu, nám v současné době dovolují některá bezpečnostní opatření zmírnit. Předešlá bezpečnostní analýza musela mimo jiné brát v potaz rizika spojená s českým předsednictvím v Radě EU, s kulminující vlnou nelegální migrace přes území České republiky, s prezidentskými volbami, ale i s adventním obdobím,“ uvádí policejní prezident Martin Vondrášek

Zavedená kontrolní stanoviště na místech zůstanou tak, aby v případě zhoršení bezpečnostní situace bylo možné na takový stav operativně zareagovat. Budou však vybavena pouze jedním detekčním rámem pro potřeby namátkových kontroly vstupujících osob. Omezenou kontrolní činnost na vstupech do areálu Pražského hradu budeme kompenzovat zvýšením hlídkové činnosti uvnitř areálu, spolu s důsledným využíváním kamerového systému.

Nadále počítáme také s bezpečnostními kontrolami vozidel, která dovnitř Pražského hradu mohou přijíždět přes Prašný most, resp. pod Černou věží. Stejně tak nezbytné jsou z našeho pohledu technické zábrany, které znemožňují násilnému vjezdu vozidel dovnitř hradu.

Další analýzu bezpečnostních rizik spojenou s vyhodnocením nastavených bezpečnostních opatření ve vztahu k Pražskému hradu provedeme na konci třetího čtvrtletí tohoto roku.

Veřejnost může i nadále do areálu Pražského hradu vstupovat v čase od 6:00 do 22:00 hodin přes stanoviště na Prašném mostě, Opyši a IV. nádvoří a v období od 1. dubna do 31. října v čase od 10:00 do 18:00 hodin z Královských zahrad přes Stájový dvůr a z Jeleního příkopu stanovištěm u Paccasiho brány.

Autor: plk. Jozef Bocán
Policie ČR

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz