Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Lékaři Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici zavedli pacientům ke snížení nitroočního tlaku gelový implantát XEN

ÚSTECKÝ KRAJ – Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uskutečnil na konci minulého týdne pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., další unikátní operaci. Jako jedni z prvních v České republice provedli výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem.

Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací.

První operační výkony se na ústecké oční klinice uskutečnily za účasti školitele Mgr. Michaela Libisellerza
z Rakouska. „Operace jsme provedli u pacientů, u kterých medikamentózní léčba kapkami nebo předchozí chirurgická léčba nedosáhla dostatečného snížení nitroočního tlaku. Vzhledem k tomu, že naše klinika se specializuje na chirurgii glaukomu, přicházejí k nám pacienti i z jiných krajů České republiky, první pacient pocházel z Ostravy,“ uvedla přednostka ústecké oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Gelový implantát XEN byl vyvinut s cílem vytvořit podspojivkovou filtraci (vznik filtračního polštářku) bez řezu do spojivky, čímž se snižuje riziko vzniku jizvení. „Jedná se o zcela nový přístup chirurgie glaukomu, než jsme byli dosud zvyklí. Implantát je uložen ve speciálním injektoru, vkládá se do oka řezem 1,8 milimetru přes rohovku (přední stěnu oka) a jehlou injektoru se proniká celou tloušťkou stěny oka pod povrch.

Vytváří se tak permanentní spojení mezi přední komorou a podspojivkovým prostorem. Pro pacienta je zákrok velmi šetrný, rychlý a účinný, dalo by se říct, že se jedná o nekrvavou chirurgii glaukomu,“ dodala MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se letos připojí ke Světovému dni glaukomu (zeleného zákalu). Na 13. března 2018 si připravila od 12:00 do 16:00 hodin den otevřených dveří pro širokou veřejnost.

 

Návštěvníci budou moci nahlédnout do prostor kliniky a nechat si změřit preventivně nitrooční tlak. O dva dny později 15. března od 15:00 hodin bude v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., připraven pro laickou veřejnost i pro zdravotníky soubor přednášek lékařů oční kliniky Masarykovy nemocnice, které seznámí veřejnost s problematikou stanovení diagnózy a léčby glaukomového onemocnění.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz