Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Jedno děvče a dva kluci jistí výrobu elektrické energie na paroplynu

POČERADY –  „Tak jak nám dnes přede Sofie? A co kluci Vojta s Matějem, mají zapáleno?“ Takové či podobné úsměvné hlášky na adresu tří turbín se mohou nést nyní při střídání směn ve velínu Paroplynového cyklu Počerady (PPC).  Dvě plynové turbíny totiž dostaly výše uvedená chlapecká jména.  Parní turbína se jmenuje Sofie. Svá jména i s logem ČEZ mají přitom umístěna na vnějších pláštích. Energetici je tak pojmenovali po v březnu narozených trojčatech svého kolegy, systémového inženýra z odboru péče o zařízení PPC.

„Už když jsme začínali paroplynový cyklus v roce 2014 zprovozňovat, tak jsme přemýšleli nad tím, jak naše tři turbíny pojmenovat. Počáteční myšlenkou totiž bylo vytvoření osobnějšího a bližšího vztahu k zařízení spojeného se snahou o bezporuchový provoz paroplynových trojčat. Ještě dnes máme v zasedací místnosti vyvěšena všechna jména, která nás postupně napadala. Jenže tomu se nelíbilo jedno a jinému zase další pojmenování. Nebo naopak se nám líbilo hned více jmen, například mě pět, a zase jsme nevěděli, jaké vybrat. Vše dopadlo tak, že pojmenování turbín nějak spontánně utichlo a aktuální zase začalo být, až když jsme zjistili, že kolega čeká trojčata. Jak se lidově říká –  a bylo vymalováno,“ přibližuje s úsměvem peripetie hledání jmen pro jednu parní a dvě plynové turbíny Martin Borovský, vedoucí odboru péče o zařízení PPC.

Na Lounsku se naposledy narodila trojčata v roce 2006. Jejich následovníci Sofie, Vojta a Matěj z Loun přišli tedy na svět po dlouhých dvanácti letech. „Když nám sdělili, že budeme mít hned tři děti najednou, byl to pro nás tak trochu šok, poté převládly pocity štěstí a láskyplných příprav. Naše pocity se těžko popisují, musíte být u toho, abyste pochopili, co radostí i strastí, hlavně strach o ně, to každodenně obnáší. Jednoduše řečeno, jsou to naši miláčci, které nevyměníme za nic na světě,“ říká šťastný tatínek Michal. Kvituje přitom rozhodnutí kolegů, pojmenovat turbíny právě po jeho trojnásobném štěstí. „Je to pro mne nejhezčí dárek, co jsme po narození trojčat dostali. Ať jsem doma nebo v práci, stále jsou se mnou.“

Paroplynový zdroj Skupiny ČEZ v Počeradech má celkový instalovaný výkon 845 MWe. Je velice flexibilní, neboť dokáže pružně reagovat na neustále se měnící situaci na trhu s elektřinou. Od svého spuštění do komerčního provozu v roce 2015 až do března 2018 vyrobil celkem 4 355 GWh elektrické energie.. Byl nasazován hlavně dle vývoje cen na denním trhu s elektřinou a plynem. Počeradský paroplyn je ovšem využíván nejen pro starty takzvaně na cenu, dokáže zareagovat i na okamžitou odchylku v síti způsobenou výpadkem jiného zdroje.

„Výhodu rychlého nasazení umožňují jak technické parametry zařízení, tak i efektivní využití obsluhy. Jakmile dostaneme pokyn od dispečera ČEZ, jsme schopni do hodiny Sofii, Vojtu a Matěje zprovoznit. Prakticky i dříve, protože jsme za dobu provozu paroplynu sami zrealizovali několik technických úprav zařízení, která přinesly zkrácení doby najíždění,“ uzavírá Martin Borovský.

Autor: Ota Schnepp
mluvčí skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz