Cestování Doprava Jihomoravský Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Správa železniční dopravní cesty pokračuje v přípravě přesunu železničního uzlu Brno, informaci dostala vláda

BRNO – Přesun celého brněnského železničního uzlu ve variantě u řeky se dostává do další fáze, Ministerstvo dopravy informovalo vládu o zvolené variantě a dalším postupu. Správa železniční dopravní cesty nyní začne připravovat investici, která je plánována ve výši až 43 miliard korun.

„Plníme usnesení vlád z let 2002 a 2015, které již rozhodly o přesunutí brněnského železničního uzlu. Navíc je na tom shoda města Brna a Jihomoravského kraje. Po asi 72 letech je tu dohoda, jak dál pokračovat a je potřeba přestat jenom debatovat, ale opravdu pracovat,“ řekl po jednání vlády ministr dopravy Dan Ťok.

Centrální komise Ministerstva dopravy vybrala 30. května variantu Železničního uzlu Brno ve variantě u řeky. Rozhodla tak na základě studií proveditelnosti, názoru odborníků a železničních dopravců, vyjádření zástupců dotčených měst a kraje, Správy železniční dopravní cesty a s přihlédnutím na poslední jednání řídícího výboru k železničnímu uzlu Brno.

„Protože je to velká investiční akce, vládě ještě předložím další materiál s informací, kam přesně mají finanční prostředky jít, aby byly peníze využity efektivně,“ dodal Ťok. Celkové investiční náklady bez DPH jsou zhruba 43,1 miliard korun, z toho 40,8 mld. železniční část a 2,3 mld. na související městskou infrastrukturu.

Vláda dostala také informaci, že Správa železniční dopravní cesty před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního modelu nákladní dopravy vybrané varianty.

SŽDC musí při vzniku dokumentu brát v úvahu například dopad sloučení osobní a nákladní železniční dopravy do jednoho vícekolejného koridoru, kolizních průjezdů ve směru do stanice Brno-Maloměřice nebo obsluha Terminálu Brno. Technické řešení také musí umožnit případnou realizaci severojižního kolejového diametru v Brně.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář