Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Složky IZS Středočeský Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zlínský Zprávy podle krajů

Strážníci napříč republikou budou mít jednotné hodnostní označení

ČESKÁ REPUBLIKA – Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále Kolegium) bylo přijato Prohlášení, které vede k jednotnému hodnostnímu označení strážníků v České republice.

Při přípravě Prohlášení bylo Kolegium osloveno Svazem měst a obcí České republiky, aby do Prohlášení zapracovalo také hodnostní značení i pro menší územní celky (města a obce). Kolegium proto rozšířilo své Prohlášení o hodnostní značení strážníků městských a obecních policií a doporučilo ředitelům a velitelům k přijetí v celé ČR.

O přijetí Prohlášení bylo informováno Policejní prezidium ČR i MVČR. K Prohlášení přistoupilo 26 statutárních městských policií z celkového počtu 27 měst.

„Cílem Prohlášení je snaha o zavedení jednotného hodnostního označení z důvodu sjednocení názvosloví tak, aby na všech obecních a městských policiích bylo označení jednotné a transparentní pro veřejnost a pro ostatní složky IZS. Například při zákonem stanovených krizových stavech nebo určených společenských akcích, kdy si obce/města mohou na základě veřejnoprávní smlouvy navzájem poskytnout strážníky, je stejné hodnostní značení strážníků jasným a přehledným identifikátorem jejich služebního zařazení. Řečeno velmi zjednodušeně – chceme, aby bylo občanům zřejmé, jaký strážník s nimi jedná,“ uvedl předseda Kolegia Milan Kladníček.

Platnost Prohlášení je od 1. ledna 2019 s přechodným zavedením do 1. ledna 2022 – tedy do data, kdy si většina MP bude připomínat 30 let od znovuobnovení činnosti městských policií ve městech. Jedná se o historický okamžik pro všechny obecní policie, protože nikdy po dobu existence cca 150 let nedošlo k takovému jednotnému prohlášení.

Zdroj: Městská policie hl. m. Prahy

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář