Jihočeský Koronavirus Krimi Policie Složky IZS Technika Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

AKTUÁLNĚ: Jihočeská policie kvůli zajištění veřejného pořádku dohlíží na sobotní ohlášené shromáždění v Písku

PÍSECKO – Jihočeští policisté dnes dohlížejí na sobotní shromáždění v Písku. Svolavatel shromáždění, které má protestovat za zrušení vládních opatření…, oznámil písemně koncem února tento záměr Městskému úřadu v Písku. Dle tohoto oznámení by počet účastníků shromáždění neměl překročit počet 100 osob. Místo shromáždění je na Velkém náměstí. Konat se má v odpoledních hodinách.

Policisté budou pro zajištění veřejného pořádku situaci monitorovat. Policisté se snaží předejít možným zbytečným konfliktům, a proto připomínají, že při aktuálně panujících vládních opatřeních je potřeba dodržet všechna omezení.

Právo pokojně se shromažďovat je aktuálně omezeno nejen počtem účastníků (max. 100), ale i místem jejich trvalého pobytu nebo bydliště a také časově. Shromáždění se  tak smějí zúčastnit pouze osoby s místem trvalého pobytu nebo bydliště v okrese Písek.

Účastníkům shromáždění, toto právo policie plně respektuje, připomínáme, že musí být ve skupinách nejvýše 20 osob, mezi skupinami musí být zajištěn rozestup větší než 2 metry a všichni jsou povinni mít nasazen předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest, například respirátor.

Policisté při přípravě tohoto opatření zaznamenali snahy organizátorů shromáždění zajistit k účasti řadu osob z jiných okresů v rámci celé republiky. Tato nerozumná snaha by se mohla odrazit na zhoršení epidemiologické situace především v samotném městě Písku.

Policisté tak budou všechna platná opatření kontrolovat, zaměří se především na skutečnost, aby se shromáždění účastnili skutečně jen osoby s místem trvalého pobytu nebo bydliště v okrese Písek, aby se neshromažďovalo více než 100 osob, a aby účastníci shromáždění dbali předepsané ochrany dýchacích cest. V případě porušení těchto pravidel jsou kompetentní úředníci Městského úřadu Písek připraveni shromáždění rozpustit.

Autor: mjr. Mgr. Jiří Matzner
Ilustrační snímek

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář