Auto-Moto Cestování Doprava Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Kultura Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Policie Politika Praha Složky IZS Středočeský Technika Ústecký Vysočina Z domova Zahraničí Zajímavosti Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

INFORMUJEME: Ukrajinské řidičské průkazy v ČR platí, předpisy na současnou situaci pamatují

ČESKO / UKRAJINA – Lidé z Ukrajiny prchající před ruskou agresí do ČR řeší nebo budou řešit spoustu praktických otázek svého fungování v České republice. Mimo jiné i používání svých dokladů k řízení vozidel či používání a nákup aut samotných.

Přinášíme souhrnnou informaci na jednom místě:

(інформація українською нижче)

Řidičské průkazy vydané na Ukrajině

Ukrajinští řidiči mohou zcela v souladu s platnými zákony v České republice řídit automobily se svým národním řidičským průkazem. Je to možné u dokladů, které odpovídají vzoru řidičského průkazu stanoveného Úmluvou o silničním provozu (Vídeň  1968). To, že ukrajinští řidiči nevlastní evropský řidičský průkaz tedy není překážka.

Řidičský průkaz by bylo třeba měnit až v případě pobytu v České republice po dobu jednoho roku a delší. Tuto informaci mají k dispozici i jednotlivé úřady, které s lidmi komunikují. Taktéž Ministerstvo dopravy tyto informace poskytuje.

Ukrajinská vozidla v ČR, postup při registraci

Vozidlo evidované na Ukrajině může být bez registrace provozováno na území ČR až šest měsíců (Vídeňská úmluva).
Pokud:
a)          má platný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zelenou kartu),
b)          je vozidlo provozováno v řádném technickém stavu (platnost STK se v rámci provozu takového vozidla nezkoumá, neboť Ukrajina není členským státem EU)
Při případné následné registraci se u vozidla bude schvalovat technická způsobilost a postupuje se dle požadavků § 6, § 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb. (v případě, že má vozidlo EU schválení typu, pak se schvalování technické způsobilosti není potřeba a provádí se přímo registrační úkony).

Zakoupení nového vozidla občanem Ukrajiny

Pokud občan Ukrajiny nemůže doložit adresu pobytu v ČR, ale má udělen azyl nebo povolený pobyt, dostane registrační značku pro vývoz s platností na tři měsíce (ustanovení § 38d zákona č. 56/2001 Sb.). Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude možná registrace vozidla.

Zakoupení ojetého vozidla občanem Ukrajiny

Pokud občan Ukrajiny nemůže doložit adresu pobytu v ČR, ale má udělen azyl nebo povolený pobyt, bude mu vydána registrační značka pro vývoz s platností na tři měsíce (ustanovení § 14 zákona č. 56/2001 Sb.). Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude následovat možná registrace vozidla.
Současné právní předpisy týkající se registrace vozidel i nadále platí, v době nouzového stavu nejsou nijak jinak upraveny. Registry vozidel v ČR jsou o postupu informovány. Taktéž Ministerstvo dopravy tyto informace poskytuje.

Громадяни України, які змушені були виїхати до Чехії унаслідок російської агресії, уже вирішують або будуть вирішувати багато практичних питань, пов’язаних із перебуванням у цій країні. Це, зокрема, дійсність посвідчень водія, а також умови
використання та придбання автомобілів. Міністерство транспорту Чехії підготувало узагальнену інформацію для громадян України.

Посвідчення водія, видані в Україні

Відповідно до чинного чеського законодавства українські водії можуть на законних підставах керувати автомобілем зі своїми національними водійськими правами, якщо документ виготовлено відповідно до Конвенції про дорожній рух, прийнятої у Відні в 1968 році. Якщо водій не має європейського водійського посвідчення, це не означає, що він не може керувати автомобілем.

Посвідчення водія потрібно буде замінити на чеське лише у разі перебування в Чехії терміном понад один рік. Міністерство транспорту Чехії поінформувало щодо цього питання всі державні органи в країні.

Українські транспортні засоби в Чехії, процедура реєстрації

Зареєстрований в Україні транспортний засіб може експлуатуватися в Чехії без реєстрації  упродовж шести місяців (відповідно до Віденської конвенції) за умови,
якщо:

а) наявний дійсний документ страхування відповідальності за шкоду, заподіяну експлуатацією транспортного засобу (зелена карта),
б) транспортний засіб знаходиться в хорошому технічному стані (термін проходження техогляду не перевіряється під час експлуатації такого транспортного засобу, оскільки Україна не є членом ЄС).

У разі подальшої реєстрації автомобіля буде затверджувати технічна придатність транспортного засобу відповідно до положень §6, §34 і §35 Закону № 56/2001 Зб. законів  (якщо транспортний засіб має затвердження ЄС типу автомобіля, тоді погодження технічної придатності не здійснюється, проводиться лише процедура реєстрації).

Придбання громадянином України нового транспортного засобу

Якщо громадянин України не може підтвердити своє місце проживання в Чеській Республіці, але йому надано притулок або дозвіл на проживання, йому видаються автомобільні номера для вивезення автомобіля за кордон, які дійсні упродовж трьох місяців (відповідно до § 38d Закону № 56/2001 Зб. зак.). Зареєструвати транспортний засіб у Чехії можна лише після отримання адреси місця проживання.

Придбання громадянином України вживаного транспортного засобу

Якщо громадянин України не може підтвердити своє місце проживання в Чеській Республіці, але йому надано притулок або дозвіл на проживання, йому видаються автомобільні номера для вивезення автомобіля за кордон, які дійсні упродовж трьох місяців (відповідно до § 38d Закону № 56/2001 Зб. зак.). Зареєструвати транспортний засіб у Чехії можна лише після отримання адреси місця проживання.

Правила реєстрації транспортних засобів залишаються без змін. Реєстратури транспортних засобів Чехії ознайомлені з процедурою.

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz