Ústecký Z domova Zprávy podle krajů

Novoroční přání hejtmana Oldřicha Bubeníčka občanům Ústeckého kraje

ÚSTECKÁ KRAJ – Myslím si, že rok 2017 byl z pohledu krajské samosprávy opět velmi nabitý. Jsem rád, že se nám na jaře podařilo zažehnat krizi v dopravě, kdy hrozila stávka řidičů. Na základě této události se vedení kraje rozhodlo pro založení vlastní dopravní společnosti, která postupně začne v regionu zajišťovat hromadnou autobusovou dopravu.

Také jsem velmi rád, že se v červnu po rok a půl trvajícím sporu rozhodlo o provozovateli letecké záchranné služby v Ústeckém kraji a stala se jím tak společnost DSA, která z ústeckého heliportu vzlétá s lékařským týmem již od roku 1993. Letci společnosti DSA jsou již zkušení a znají specifika našeho kraje. Zachraňovat lidi v Krušných horách nebo v Tiských stěnách není nic jednoduchého.

Chtěl bych také poděkovat složkám integrovaného záchranného systému za jejich celoroční obětavou a záslužnou práci a spolupráci při mimořádných událostech. Ústecký kraj bude tyto složky i nadále podporovat jak materiálně i finančně.

V rámci dlouhodobého řešení nedostatku lékařů v regionu, kdy jednak lékaři odcházejí jinam a také jejich generace stárne, byl už potřetí vyhlášen stipendijní program pro lékaře, kteří pokud řádně vystudují a po atestaci zůstanou v kraji, obdrží každý akademický rok stipendium ve výši 50 tisíc korun. Letos byl také nově vyhlášen program pro nelékařský personál. S udržením kvalitních lékařů i nelékařského personálu v kraji a zlepšením komfortu pacientů úzce souvisí i rekonstruování a vybavování nemocnic, na které kraj přispívá.  Ústecký kraj se systematicky snaží, aby se počet vysokoškoláků v regionu zvyšoval a měli zde dobré zázemí pro budoucnost. Ve snižování nezaměstnanosti i podpoře programů na podporu studentů, kteří by po dostudování zůstali v kraji a neodcházeli za prací jinam, budeme pokračovat i v roce následujícím.

Rok 2017 byl také velkolepým rokem pro Labe arénu Ústeckého kraje, která hostila hned dva významné šampionáty. V květnu to bylo Mistrovství Evropy ve veslování a v červnu se po dlouhých 59 letech vrátilo do České republiky Mistrovství světa v rychlostní kanoistice a právě na Labe arénu, která je také součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje, programu, který odstartoval v roce 2016 a má za sebou druhý úspěšný ročník. Do Rodinného stříbra Ústeckého kraje jsou zařazeny významné aktivity a akce v regionu. Na seznamu nejvýznamnějších kulturně-společenských i sportovních činností se tak objevilo skoro na tři desítky akcí celokrajského i nadregionálního významu, se kterými Ústecký kraj spojuje své jméno. Tento projekt bude pokračovat i v roce následujícím.

V příštím roce si naše republika připomene 100. výročí založení Československa. I náš region se zapojí do celorepublikových oslav. Do nich máme ambici zapojit všechny významné instituce v kraji včetně příspěvkových organizací kraje, škol a muzeí. Připomínka takto významného výročí spojeného s naší novodobou státností je jedinečnou příležitostí k intenzivnímu oživení a prohloubení naší historické a kulturní paměti a posílení národní a státní identity. Budeme podporovat rozmanité projekty, které mohou připravit nové impulsy k oživení duchovních ideálů a morálních hodnot, na nichž vyrostla a v posledních 100 letech se rozvíjela naše společnost, a k posílení respektu k autoritám, na nichž stojí naše národní a státní integrita.

Máme se rozhodně na co těšit, tak v příštím roce, roce 2018, na shledanou…

Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář