Kultura Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Na Vysmátém létu nechybělo tradiční Oranžové kolo, minutovým šlapáním návštěvníci rockfestu opět pomáhali dvěma organizacím z Kadaně

KADAŇ – Špitálské předměstí pod městským hradem v Kadani bylo během uplynulé soboty svědkem dalšího vydařeného, již patnáctého, rockfestu Vysmáté léto, jehož dlouholetým partnerem je Skupina ČEZ. Návštěvníci hudebního festivalu, příznivci ve finále obdarovaných organizací a jejich zástupci tak mohli opět pomoci dobré věci šlapáním na charitativním Oranžovém kole Nadace ČEZ. Všichni na čtyřech speciálně upravených rotopedech vyšlapali celkem 103 597 korun. Jejich příjemci byly ve finále organizace Světlo Kadaň, z. s. (51 772 Kč), a ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň (51 825 Kč). Jak je vidět z přerozdělených částek, šlapací souboj na rotopedech skončil téměř vyrovnaně.

Světlo Kadaň, z. s., je neziskovou organizací, jejímž posláním je přispívat k prevenci sociálního vyloučení, drogových závislostí a jiných nežádoucích jevů, které představují ohrožení pro společnost nebo veřejného zdraví. Organizace vznikla v roce 1997 a v současné době poskytuje v Ústeckém a Karlovarském kraji nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy, kontaktní centra pro drogově závislé, sociálně aktivizační služby, programy prevence na školách a další projekty v oblasti sociální prevence a vzdělávání.

„Za vyšlapanou částku všem moc děkujeme. Budeme tak mít v prvé řadě finanční prostředky na poznávací výlety pro děti z klubů, aby mohly strávit příjemně i letní prázdninový čas a při tom se i něco nového dozvěděly. Jedním z výletů může například být návštěva Prahy, respektive za bližším poznáním historie našeho hlavního města, které pochopitelně začne na Pražském hradě,“ uvedl po závěrečném duelu organizací Filip Ráža, jeden manažerů organizace. Jeho kolegyně Lucie Halouzková, která za Světlo Kadaň pak přebírala před koncertem Bena Cristovaa symbolický šek Nadace ČEZ s vypsanou částkou 51 772 Kč, k tomu dodala: „A pokud nějaké peníze zbydou, budou využity na nákup nového nábytku do kluboven či materiál pro tvoření a hry.“

Finanční dar 51 825 Kč získaný od Nadace ČEZ, ale hlavně díky návštěvníkům Vysmátého léta využije organizace ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň na budování zahrady. „Naším cílem je propojit vnitřní a vnější prostředí, které poslouží k přirozenému učení dětí. Vnímáme přírodu jako veliký zdroj pro získávání nových zkušeností. Z vlastních prostředků se nám podařilo již část zahrady zrenovovat. Díky této finanční podpoře můžeme přitom pokračovat v budování přírodních pracovních center, které budou dětem poskytovat skvělé zázemí pro učení venku,“ kvitovala Diana Roubová, ředitelka trochu odlišného školského zařízení od těch běžných.

ZŠ a MŠ ZAČÍT SPOLU vznikla v roce 2011 jako školička RADUŠKA, z iniciativy rodičů pak v roce 2015 byla v návaznosti na mateřinku otevřena i základní škola. Ta pracuje podle inovativního vzdělávacího programu Začít spolu. Škola se zaměřuje na vytvoření učební podnětné prostředí otevřené dětem spočívající v práci v malých skupinách s podporou kooperace. Úzká spolupráce a komunikace s rodinami je samozřejmostí, a tím i rodinné prostředí přímo ve škole, kde jsou zřízeny i jesle pro děti od jednoho roku věku.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.  Více informací na www.nadacecez.cz

Autor: Ota Schnepp

regionální manažer komunikace
a mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

One Reply to “Na Vysmátém létu nechybělo tradiční Oranžové kolo, minutovým šlapáním návštěvníci rockfestu opět pomáhali dvěma organizacím z Kadaně

Napsat komentář