Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Úspěšné kardiochirurgické operace posouvají Krajskou zdravotní blíž k cíli – získání statutu komplexního kardiovaskulárního centra

ÚSTÍ NAD LABEM – Krajská zdravotní, a. s. (KZ), je o další krok blíž získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče (CKKP) od Ministerstva zdravotnictví České republiky. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se v minulých dnech úspěšně uskutečnily první kardiochirurgické operace.

KZ a její největší nemocnice je tak prvním zdravotnickým zařízením nejen v Ústeckém kraji, ale v celém rozsáhlém regionu severozápadních Čech, které kardiochirurgické operace uskutečnilo. Kardiochirurgické oddělení v ústecké Masarykově nemocnici vzniklo 1. ledna letošního roku vedle kardiologické kliniky a jeho úspěšná činnost je předpokladem pro získání statutu CKKP. Vznik zdejšího kardiochirurgického pracoviště podpořil minulý měsíc během výjezdu kabinetu do Ústeckého kraje předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš.

„K dnešnímu dni máme za sebou čtyři operace srdce, z nichž tři byly elektivní a čtvrtá akutní. Všichni operovaní pacienti, tři muži a jedna žena ve věku od 50 do 67 let, měli ischemickou chorobou srdeční a byl jim proveden aortokoronární bypass. Pokud jde o techniku operace, tři pacienti byli operováni standardním postupem, tedy s použitím mimotělního oběhu, jednu operaci jsme provedli na bijícím srdci – bez mimotělního oběhu. Všechny uvedené výkony hodnotíme jako úspěšné a pacienti byli časně propuštěni do domácí péče,“ informoval zkušený kardiochirurg MUDr. Miroslav Kolesár, od 1. června 2018 jmenovaný primářem Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

„Na rozdíl od zbytku republiky dosud nebylo kardiochirurgické pracoviště na území Ústeckého kraje, ani na území sousedních krajů Libereckého a Karlovarského. Jsem rád, že první operace dopadly dobře, tedy podle očekávání, a operovaní pacienti jsou v pořádku. Všem členům týmu, který se na historicky prvních kardiochirurgických operacích v rámci KZ podílel, patří mé velké poděkování. Za vedení společnosti mohu slíbit, že vynaložíme veškeré úsilí k získání statutu CKKP, které si obyvatelé Ústeckého kraje zaslouží. Do získání statutu však musíme provoz kardiochirurgie hradit z vlastních prostředků,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, který předal ministru zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi žádost o rozšíření statutu „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní kardiovaskulární péče“ při jeho návštěvě Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem letos 19. března.

„Fakt, že KZ bude provoz nového oddělení hradit z vlastních prostředků až do zisku rozšířeného statutu, o který ministerstvo zdravotnictví požádala, je jasným vzkazem obyvatelům Ústeckého kraje. Představenstvo společnosti otevřením kardiochirurgie v největší krajské nemocnici plní slib, který občanům v regionu před několika lety dalo, za což mu patří poděkování. Poděkovat se sluší také vedení Ústeckého kraje, které od začátku deklarovalo vzniku kardiochirurgického oddělení a snaze KZ o rozšíření statutu na komplexní kardiovaskulární centrum jednoznačnou podporu,“ uvedl Ing. Fiala, generální ředitel KZ.

„Operace srdce patří k vrcholům chirurgie co do vlastní náročnosti i pooperační péče. Pro Masarykovu nemocnici znamená zahájení provozu kardiochirurgického oddělení včetně operativy další velký kvalitativní posun v péči o pacienty našeho regionu. Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří se na přípravě a rozjezdu tohoto nového oboru podíleli a věnovali přípravě čas i mimo pracovní dobu. A nebylo to opravdu jednoduché začít s něčím úplně novým. Mé poděkování patří také představenstvu KZ v čele s Ing. Jiřím Novákem za neutuchající podporu tomuto ambicióznímu projektu. Věřím, že se v krátké době zahájí přípravy projektu pro nový pavilon v areálu Masarykovy nemocnice, kde se ještě více zlepší podmínky pro kardiologii i kardiochirurgii,“ vysvětlil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kardiochirurgické oddělení je součástí kardiovaskulárního centra společně s Kardiologickou klinikou Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., již vede přednosty prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI a která patří ke špičkovým pracovištím svého druhu v České republice. „Zahájení činnosti kardiochirurgie a první úspěšně zvládnuté operace jsou velkým krokem pro ústeckou nemocnici a Krajskou zdravotní, a obrovským skokem v péči o pacienty s onemocněním srdce a cév v Ústeckém kraji,“ míní profesor Červinka.

Proč KZ usiluje o získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče (CKKP)?

V České republice je v současné době 12 komplexních center kardiovaskulární péče. Jejich regionální umístění je však naprosto disproporcionální. Celkem pět center se nachází v Praze. Naproti tomu v severní oblasti České republiky není žádné. Tato regionální disproporcionalita, jakkoliv historicky odůvodnitelná, však neodpovídá současným potřebám na dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče. Každým rokem zemře v Ústeckém kraji přibližně 5-10 nemocných, kteří převoz na pražská pracoviště nestihnou. Od roku 2003 tak zemřelo zbytečně přibližně 100 pacientů ze severu Čech. Navíc, Ústecký kraj je region s nejvyšším výskytem akutních i chronických forem ischemické nemoci srdeční v rámci celé ČR. Také úmrtnost na tato onemocnění je zde nejvyšší v celé ČR. Vedení Krajské zdravotní, a. s., je přesvědčeno, že záměr Krajské zdravotní by měl být z uvedených důvodů podpořen a Ústecký kraj společně s oběma přilehlými příhraničními regiony, Karlovarským krajem a Libereckým krajem, se spádovou oblastí více než 1 milion obyvatel toto pracoviště získá.
Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,

o. z.:

V roce 2003 došlo v tehdejší ústecké Masarykově nemocnici k zásadní změně ve struktuře interních oddělení. Vyčleněno bylo samostatné kardiologické oddělení v čele s primářem, současným přednostou, profesorem MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC., FSCAI. Úkolem nově vzniklého lékařského pracoviště bylo poskytnout obyvatelům celého Ústeckého kraje odpovídající diagnostickou péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie.
V roce 2007 byl oddělení udělen Ministerstvem zdravotnictví České republiky statut kardiologické kliniky. Následně se ústecká kardiologie stala součástí společných klinických pracovišť Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. Na ústecké kardiologii kromě léčby probíhá pregraduální výuka studentů medicíny Univerzity Karlovy v Praze a Plzni. Je zde realizována řada mezinárodních multicentrických studií i vlastní výzkumné projekty.

Tým kliniky ročně ošetří více než čtyři tisíce pacientů. Klinika zahájila jako jedna z prvních v České republice katetrizační léčbu nedomykavosti mitrální chlopně, vybrána byla samotným výrobcem tohoto zařízení k provádění těchto výkonů. Je jedním ze čtyř takto specializovaných pracovišť v ČR. Lékaři kliniky provedli perkutánní implantace chlopně do aortální pozice (TAVI) s protekcí možné embolizační mozkové příhody pomocí speciálního nového zařízení – Claret CE ProTM. Šlo o první použití tohoto zařízení v ČR. Pro TAVI (katetrizační implantace aortální chlopně), což je nová metoda, která umožňuje léčbu nemocných se závažným postižením aortální chlopně u nemocných s velmi vysokým rizikem kardiochirurgické léčby, se stal profesor Červinka proktorem, tedy osobou pověřenou dozorem.

Zdroj: Krajská zdravotní 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář