Krimi Praha Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Stanovisko k „Vyjádření firmy Purum ke zprávě Krajské zdravotní“

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vydala dne 3. 7. 2018 ke kauze obviněného podnikatele Tomáše Horáčka a První chráněné dílny tiskové prohlášení. Dne 24. 7. 2018 vydala Česká tisková kancelář prostřednictvím placené služby Protext „Vyjádření společnosti Purum s. r. o. k nepravdivým informacím v tiskové zprávě společnosti Krajská zdravotní“.

V tomto vyjádření společnost Purum tvrdí, že se účastní veřejné zakázky na likvidaci nebezpečného odpadu sama, nikoli ve sdružení s První chráněnou dílnou. KZ však neobdržela žádnou výpověď společenské smlouvy, kterou pro současnou veřejnou zakázku společnost Purum s. r. o. a První chráněná dílna, s. r. o. předložila ve své nabídce. Zásadně se vyhrazujeme proti tvrzením, že by Krajská zdravotní poškozovala zájmy svého akcionáře a svých klientů. Naopak, Krajská zdravotní se chová jako správný hospodář, když bylo představenstvem společnosti rozhodnuto o zajišťování dopravy k likvidaci nebezpečného odpadu vlastními silami.

Okolnosti ve věci  dopravy a likvidace nebezpečného odpadu, které prováděla společnost Purum ve spolupráci s První chráněnou dílnou, a které vycházejí z kontrolního protokolu České inspekce životního prostředí ze dne 10. 5. 2018, jsou prověřovány Policií České republiky.

Společnost Purum s. r. o. byla poddodavatelem u veřejné zakázky na odvoz a likvidaci odpadů pro pět nemocnic KZ do konce května 2018, kdy s ní KZ spolupráci jednostranně ukončila.

„Vedení společnosti Krajská zdravotní nepovažuje tvrzení obsažená ve Vyjádření firmy Purum ke zprávě Krajské zdravotní za pravdivá a do vyšetření věci Policií České republiky se proto dále nebudeme vyjadřovat,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář