Krimi Složky IZS Ústecký YouTube Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

AKTUALIZUJEME VIDEEM: Hasiči do akce na likvidaci následků požáru haly v areálu skládky Celio nasadili speciální na dálku ovládaný pásový nakladač

MOST/LITVÍNOV – Z haly v areálu skládky Celio mezi Mostem a Litvínovem, která byla včera zasažena rozsáhlým požárem, byl dnes za pomoci pásového nakladače CAT 973D vyvážen uskladněný materiál. Ten místy stále hoří, protože hasiči nemohou kvůli narušené statice vstupovat do objektu.

Právě pro tyto případy je možno využít dálkové ovládání stroje. Strojník je tak v bezpečné vzdálenosti a do haly vjíždí pouze tento speciální zodolněný nakladač, kterému díky ochranným prvkům nevadí ani vysoké teploty a případné plameny. Ten na místo vyslali hasiči ze Záchranného útvaru HZS.

OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA LITVÍNOV: k mimořádné události ve společnosti Celio ze dne 19. září 2018

Dne 19. září ve 13 hodin obdrželo vedení města Litvínova zprávu z Krajského operačního informačního systému Hasičské záchranné stanice Ústeckého kraje (HZS ÚK), že na skládce Celio hoří hala na drcení odpadu včetně uskladněného materiálu. Na místo vyjely jednotky hasičského záchranného sboru i dobrovolní hasiči z celého okolí. Vedení města ve 13.20 hodin rozeslalo krátké SMS zprávy občanům zaregistrovaným v SMS InfoKanálu o vzniklé situaci s doporučením omezit větrání. Na základě vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu starostka Litvínova Kamila Bláhová svolala na 16. hodinu pracovní skupinu krizového štábu k poradě o dalším postupu. V 16.40 hodin odešla občanům přes SMS InfoKanál další zpráva upozorňující na trvání požáru a doporučených opatření. Zároveň krizový štáb rozhodl o objednání nezávislé analýzy znečišťujících látek v ovzduší od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ ÚL). Měření provedli pracovníci ve večerních hodinách ve třech lokalitách – Litvínov (sportovní hala), Louka u Litvínova (bývalý důl Kohinoor), Horní Jiřetín (sběrný dvůr).  V průběhu dne měření dále na žádost Celia prováděla laboratoř bezpečnosti práce Unipetrol RPA a chemická laboratoř z Třemošné povolaná HZS ČR a z jejího měření nevyplynuly nadlimitní hodnoty měřených škodlivin. Výsledky měření laboratoře Unipetrolu RPA a ZÚ ÚK nejsou zatím vyhodnoceny. Zjištěné hodnoty měření ZÚ ÚK objednaného městem lze očekávat nejdříve za týden. S nimi bude vedení města dále pracovat ve vztahu ke kompetentním orgánům.

Na 20. září na 8. hodinu starostka Litvínova Kamila Bláhová svolala bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností, kam byli přizváni také vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Jaroslav Porteš a velitel litvínovské městské policie Zdeněk Urban. Jediným bodem programu byla situace na Celiu. Na bezpečnostní radě informoval zástupce HZS ÚK o průběhu zásahu a aktuální situaci na požářišti. Zástupce Policie ČR sdělil informaci o opatřeních z její strany a o spolupráci s městskou policií při likvidaci požáru. Orgán ochrany ovzduší informoval, že v 7:39 hodin byla z odboru životního prostředí rozeslána informace pro obce Litvínovska a příspěvkové organizace města, včetně škol a školek s aktuálními informacemi o trvání požáru a doporučením omezit sportování a větrání. V 9.13 hodin odešla ze SMS InfoKanálu další zpráva občanům o pokračování požáru, o monitoringu ovzduší, s pokračujícím doporučením omezení venkovních aktivit a větrání. Vedení města je průběžně ze strany HZS ÚK spravováno o situaci, stav ovzduší je i nadále monitorován ZÚ ÚK, dnes již prostřednictvím pasivních dozimetrů, které byly instalovány na třech vybraných místech – v Litvínově, v Horním Jiřetíně a v Louce u Litvínova. Toto měření bude prováděno celý týden a hodnoty získané z tohoto měření budou vedení města Litvínova také sloužit k dalšímu postupu.

V odpoledních hodinách práce na likvidaci požáru stále pokračují, o změně stavu budou občané vyrozuměni. Doporučení prozatím přetrvávají.

Autor: Honza Vraný
Zdroj: ZÚ HZS ČR a Město Litvínov

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář