Karlovarský Krimi Pomáháme Složky IZS Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Technická závada v tlakové plynárně Vřesová a únik zapáchajících látek

SOKOLOVSKO – Na silný zápach v ulicích Chodova na Sokolovsku prostřednictvím tísňové linky upozornili obyvatelé města ve středu ve večerních hodinách. Zápach pocházel z úniku vody znečištěné dehty do odkaliště na okraji Chodova.

Měřením byly zjištěny vysoké nadlimitní hodnoty dehtu ve vodě na přítoku do odkaliště. Hasiči proto instalovali nornou stěnu kolem stavidla odkaliště, aby zabránili úniku dehtové vody do Chodovského potoka. Z preventivních důvodů další nornou stěnu instalovali hasiči také dál po proudu Chodovského potoka. Zároveň byly odebrány vzorky na pěti místech potoka a to v místech od Chodova až do Karlových Varů.

Rozborem vzorků nebyla nikde naměřena nadlimitní hodnota látky ve vodě, na přítoku do odkaliště se v průběhu noci hodnota snižovala. Hasiči zůstanou s nornými stěnami na místě až do doby, dokud bude hrozit únik látky do Chodovského potoka, který se vlévá do řeky Ohře. O zásahu byli informování zástupci odboru životního prostředí i Povodí Ohře. Dehet je chemická sloučenina, která je kapalné podobě nebezpečná pro životní prostředí a to především pro vodní toky. Uniklá látka není zdravotně závadná, pro obyvatele je pouze obtěžující zápach z výparů látky.

Na místě od středečního večera zasahují hasiči ze stanice Sokolov, dobrovolní hasiči z Chodova a podnikoví hasiči z Vřesové.

Podle informací společnosti Sokolovská uhelná byla příčinou technická závada na zařízení tlakové plynárny, která zpracovává hnědé uhlí pro zdejší paroplynovou elektrárnu. Následkem závady došlo k úniku plynového koncentrátu do ovzduší a částečně do zachycující nádrže na Chodovském potoce. Porucha tedy nemá žádnou souvislost se zpracováním dehtů z ostravských lagun, jak se mylně objevilo v některých médiích.

“Na odstranění závady se okamžitě začalo pracovat a ještě v průběhu noční směny jsme zahájili i práce na odstraňování následků,” uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl s tím, že kontinuálně s tím probíhá i monitoring odtoku z dočišťovací nádrže. “Výsledky měření na Chodovském potoce pod hrází dočišťovací nádrže jsou v pořádku a nepřekračují limity,” dodal Pöpperl.

Aromatické látky způsobující zápach z uniklé vody nejsou ve stávající koncentraci zdraví škodlivé a postupně se rozptylují v ovzduší podle klimatických podmínek. Dehtem znečištěné vody zachycené v dočišťovací nádrži pak v následujících hodinách začne likvidovat specializovaná firma.

Zdroj : HZS Karlovarského kraje

Jitka Andrlová
Redaktorka jitka.andrlova@jvpress.cz

One Reply to “Technická závada v tlakové plynárně Vřesová a únik zapáchajících látek

Napsat komentář