Cestování Doprava Finance Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Kultura Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Policie Politika Praha Složky IZS Sport Středočeský Technika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Častější nehody vodáků, příčinou je podcenění zásad bezpečnosti na vodě

ČESKO – Plavba za zvýšeného vodního stavu, přecenění síly při splouvání jezu nebo absence záchranných vest. To jsou podle Státní plavební správy hlavní příčiny letošních plavebních nehod. K bezpečnému koupání, splouvání řek nebo plavbě je nutné držet se základních 10 zásad plavebního provozu.

„Státní plavební správa letos eviduje 21 nehod a 4 velké plavební nehody, z čehož tři skončily utonutím. Oproti předchozím rokům vodáci riskovali při vyšších hladinách řek, přecenili svoje síly při splouvání jezu, nepoužívali záchranné vesty a na vině je také alkohol,“ říká ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Od začátku dubna plavební správa zkontrolovala na sledovaných vodních cestách 621 plavidel a odhalila 108 přestupků, z toho alkohol v devíti případech. Nejčastějšími nedostatky byly neplatné lodní osvědčení, nerespektování plavebního značení a vady v poznávacích znacích plavidla.

Plavební správa také registruje meziroční nárůst nově zapsaných plavidel o 555 lodí, celkem je v rejstříku malých plavidel zhruba 19 300 lodí. Od začátku roku bylo vydáno cca 1700 průkazů způsobilosti novým držitelům. Roste také zájem o elektronické podání, kterého během půlroku provozu využilo 40 % žadatelů.

Bezpečnostní doporučení na řekách a vodních plochách

V rámci prevence Ministerstvo dopravy spolu se Státní plavební správou upozorňuje na základní pravidla, kterými se mají řídit vodáci stejně jako plavci a vůdci malých plavidel. K dispozici jsou také minipořady o bezpečnosti plavebního provozu.

„Všichni lidé na vodě i u vody musí být vědomi toho, že zde platí určitá pravidla, jejichž dodržování je podmínkou bezpečnosti. Zároveň jde o vzájemnou toleranci, bez které se k vodě jednoduše nevejdeme.“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Pět pravidel pro koupající a vodáky:

  1. Koupejte se bezpečně – přednostně využívejte žlutými bójemi vymezené prostory pro koupání a koupejte se především v místech s menším provozem nákladních, osobních lodí nebo sportovních a rekreačních plavidel
  2.  Dodržujte bezpečnou vzdálenost – 3 metry od malých a bezmotorových lodí, 10 metrů od malých s lodí, 50 metrů od velkých – pokud se blíží loď, držte se co nejdále od ní, případně na ní mávejte – respektujte
  3. Respektujte zákaz koupání – v blízkosti přístavišť, na trasách přívozů, ve vymezených plochách pro vodní lyžaře a skútry, ve vjezdech do přístavů a přítoků, v blízkosti mostů, v plavebních komorách
  4. Pravidla plavebního provozu platí pro všechny – malé lodě nebo i paddleboardy musejí dodržovat pravidla jako nekřižovat dráhu velkých lodí, plachetnice plující pod plachtami mají přednost, plavce je nutné obeplouvat alespoň v třímetrové vzdálenosti
  5. Pozor na alkohol – koupání pod větším vlivem alkoholu nebo řízení lodě pod jeho vlivem je častou příčinou nehod a utonutí na vodě, v kombinaci s vysokými teplotami může alkohol plavce velmi omezit a vodák nemusí zvládnout sjet bezpečně jez.

Pět pravidel u vůdců malých plavidel:

  1. Než vyplujete, zkontrolujte loď a doklady – před plavbou je nutné zkontrolovat lodní osvědčení a platnost průkazu, stejně jako poznávací znaky – bez schválené technické způsobilosti hrozí pokuta příkazem na místě do 5 000,- Kč, nebo v přestupkovém řízení provozovateli plavidla do 5 00 000,- Kč. Za chybějící či vadné poznávací znaky hrozí pokuta 5 000,- příkazem na místě, nebo v přestupkovém řízení do 100 000,- Kč.
  2. Sledujte plavební znaky – nerespektování plavebního značení je třetí nejčastější přestupek, plavební znaky chrání účastníky plavebního provozu
  3. Omezujte rychlost – respektuj snížení rychlosti na 10 km/h – na menších tocích do 25 m od břehu, na velkých 50 m od břehu.
  4. Nedělejte zbytečně vlny – pokud vplouváš do míst, kde je velký provoz, koupající se, menší plavidla nebo paddleboardy, sniž rychlost, buď ohleduplný k ostatním účastníkům plavebního provozu.
  5. Na vodu bez alkoholu – vůdce malého plavidla je jako řidič v autě, proto by nikdy neměl při vedení lodi pít alkohol.

Poznámka:
Zajímavou novinkou letošního léta je mobilní aplikace Státní plavební správy „LAVDIS mobile“, která obsahuje aktuální plavební mapy a důležité informace k plavbě. Věříme, že ji vůdci malých plavidel ocení.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář