Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Policie Politika Pomáháme Praha Složky IZS Středočeský Technika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

VIDEO – Policie ČR: Opatření spojené s Českým předsednictví v Radě EU

ČESKO – Dnešním příjezdem desítek mezinárodních delegací začíná především Ochranné službě PČR a pražským policistům jeden z nejnáročnějších týdnů letošního roku.

O konkrétních opatřeních hovořil genmjr. Martin Vondrášek a pražský ředitel plk. Petr Matějček. Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (#CZPRES) je pro všechny policisty velkou výzvou, na kterou se připravují již od roku 2018.

Záznam z mimořádného brífinku, jehož hlavním tématem bylo české předsednictví v Radě Evropské Unie z pohledu Policie ČR, plánovaná opatření a omezení v průběhu příštích týdnů a činnost Ochranné služby Policie ČR ve vztahu k chráněným osobám a objektům.

Od samotného vstupu České republiky do EU v roce 2004 je Policie ČR pevnou součástí evropské bezpečnosti a aktivně spolupracuje s partnery z evropské rodiny. Tato spolupráce se v následujících měsících ještě výrazně zintenzivní, stejně tak i úkoly, které přináší právě začínající předsednictví.

Po celých šest měsíců budeme zajištovat bezpečnost všech akcí spojených s #CZPRES, ať už bezpečnost všech účastníků, tedy zahraničních hostů, chráněných osob nebo i široké veřejnosti. Druhým, neméně důležitým okruhem našeho zapojení bude příprava obsahové náplně různých jednání a expertních setkání v rámci evropských orgánů prosazujících právo, která budou na našem území, ale také na půdě různých evropských institucí. Policisté budou také řídit jednání pracovních orgánů Rady EU (Pracovní skupina pro prosazování práva a Pracovní skupina pro terorismus) a spoluřídit jednání Výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti EU či správní rady agentur Europol či Cepol. Nedílnou součástí pořádání těchto jednání je také zajištění jejich organizační stránky ze strany Policie ČR.

Zajištění všech těchto aktivit je velká výzva. Naprosto zásadní roli v koordinaci všech aktivit má Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, včetně sítě styčných důstojníků v evropských státech. Bezpečnostní stránku všech akcí bude mít na svých bedrech Ochranná služba Policie ČR. Nelze však opomenout ani zapojení policistů dopravní, pořádkové a cizinecké policie, stejně tak Letecké služby, policejních pyrotechniků, ale také kolegů kynologů či jízdní policistů. Zjednodušeně lze říci, že se #CZPRES dotkne doslova každého policisty od základních útvarů až po vrcholné vedení policie. Do konkrétních opatření budou nasazeny stovky policistů, za celý půlrok se pak bude jednat o tisíce policistů všech služeb. O důležitosti předsednictví a zásadním úsilí o jeho zdárný průběh svědčí i skutečnost, že celému bezpečnostnímu opatření velí genmjr. Martin Vondrášek, policejní prezident.

Organizace některých akcí v rámci předsednictví bude vyžadovat i jistá omezení, která se dotknou také veřejnosti. Bude se jednat například o nutnost krátkodobého omezení v dopravě či omezení pohybu veřejnosti na určitých místech. Všechna tato nezbytná opatření budeme plánovat s důrazem na minimalizaci dopadu na veřejnost a zároveň je budeme aktivně komunikovat.

Autor: kpt. David Schön

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz