HZS Krimi Policie Sbor dobrovolných hasičů Složky IZS Technika Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

Požár v pokoji rodinného domu v Jalubí způsobilo kosmetické zrcátko a sluneční záření

JALUBÍ – Požár v rodinném domě v Jalubí na Uherskohradišťsku způsobil škodu v předběžné výši 20 tisíc korun. 

Hlášení o požáru přijali hasiči včera v 8:15 hodin. Ještě během jízdy oznamovatelka sdělila, že požár v pokoji byl uhašen jedním hasicím přístrojem. Dále sdělila, že prostor je zakouřený a nedošlo k nadýchání zplodin hoření.

Po příjezdu jsme provedli průzkum. Pokoj hasiči odvětrali přirozeným způsobem.

Vyšetřovatel hasičů však při zkoumání příčiny vzniku požáru narazil na zvláštní věc. V místě ohniska požáru nebyl žádný vhodný iniciační zdroj, kromě nedaleko stojícího oboustranného kosmetického zrcátka. Provedl podrobné ohledání místaPolicie  požáru. Svědci požáru mu do protokolu podali vysvětlení. Všichni svědci se shodli v tom, že během návštěvy uslyšeli z požárem poškozeného pokoje dva výbuchy. Šli se podívat, co se stalo a zjistili, že na stolku hoří kosmetické potřeby. Po uhašení plamenů nahlásili požár hasičům.

Až na stanici, při vyhodnocování důkazů, vyšetřovatel s pomocí webového vyhledávače narazil na článek z časopisu 112 z roku 2013. V tomto článku se píše, že 28. září 2012 došlo v obci Janov nad Nisou v okresu Jablonec nad Nisou k požáru v rodinném domě. Citujeme „V průběhu zjišťování příčiny vzniku požáru byla po vyloučení všech reálných možností potvrzena verze, že ke vzniku požáru došlo právě kombinací kosmetického zrcátka a slunečního záření.“ Dále je v článku uvedeno, že bylo provedeno několik pokusů s tímto závěrem, citujeme: „Druhý den po události byla v předmětném prostoru objektu provedena rekonstrukce možného děje před vznikem požáru. Byl prokazatelně vysledován „chod Slunce po obloze“ v časových intervalech, které odpovídaly časové ose doby možného vzniku požáru a jeho ohlášení. Zároveň byl proveden reálný pokus se zrcátkem, aby bylo zjištěno, za jakých podmínek je schopné zapálit hořlavé předměty vlivem odražených a soustředěných slunečních paprsků. Na základě několika pokusů bylo prokázáno, že lze ve vzdálenosti asi 1,20 m od zrcátka vytvořit optické ohnisko schopné bez problémů zapálit novinový papír v době do 35 sekund, bílý kancelářský papír do 75 sekund a hrubší tmavý textil do 25 sekund. Pokusem byla potvrzena i optická ohnisková vzdálenost odpovídající vzdálenosti zrcátka od křesla v případě popisovaného požáru. Zjišťováním příčiny vzniku požáru na základě provedené rekonstrukce byla verze potvrzena.“ Na základě těchto indicií a získaných důkazů z místa požáru, byla i v našem případě potvrzena verze, že k vzniku požáru došlo právě kombinací kosmetického zrcátka a slunečního záření.

Údajně i renomované firmy v návodech k použití k tomuto výrobku uvádí informaci, že při hrozí nebezpečí vzniku požáru.

K požáru vyjela jednotka HZS Zlínského kraje stanice Uherské Hradiště a jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Jalubí.

Použitý zdroj v textu viz. citace – https://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xii-cislo-3-2013.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D.

Autor: nprap. Roman Žemlička
Zdroj: HZS Zlínského kraje

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz