Finance Kultura Pomáháme PR Reklamy Školní okénko Technika Ústecký Vysoká škola Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

NAPSALI JSTE NÁM: Chcete studovat vysokou školu? Proč nezkusit třeba ČZU – Českou zemědělskou univerzitu?


MOST – Možná jste nad tím přemýšleli. Možná jste si o tom s někým povídali. Možná máte myšlenky jít studovat VŠ – tedy vysokou školu. Proč nezkusit třeba ČZU – Českou zemědělskou univerzitu?

Centrum vzdělávání v Mostě nabízí v akademickém roce 2023/2024 bakalářský a magisterský stupeň vzdělání v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Do současné doby absolvovalo studium na pracovišti PEF v Mostě téměř 1500 absolventů, z nichž řada zastává významné funkce. Absolventi mají uplatnění u policie, armády, celní správy, úřadů, v ekonomických státních i soukromých subjektech a v neposlední řadě v oblasti školství.

Realizace studia je v rámci celoživotního vzdělávání bez přijímacích zkoušek. V polovině studia posluchač přechází na kombinované studium. Konzultace jsou ve dvou denních blocích, a to v sobotu a v neděli. Frekvence výuky je jednou za tři týdny. Všechny zkoušky probíhají v Mostě. Absolventům bakalářského studia je udělen titul „Bc.“, absolventům magisterského stupně titul „Ing.“.

Výuka probíhá v příjemném prostředí Centra vzdělávání na adrese Most, Báňská 287, kde jsou vytvořeny optimální podmínky pro úspěšné studium. Přihlášky se podávají elektronicky do konce srpna na Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (czu.cz). Pojďte mezi nás a rozšiřte řadu posluchačů ČZU-PEF v Centru vzdělávání v Mostě.

ČZU-Provozně ekonomická fakulta má velmi vysoké hodnocení v rámci evropských vysokých škol podobného zaměření.

Konzultační středisko Most při RSVVM s.r.o. je nejstarším střediskem České zemědělské univerzity v Praze, Provozně ekonomické fakulty. Svoji činnost zahájilo v roce 2000, kdy velmi početná skupina posluchačů nastoupila na navazující magisterský stupeň. Svoji činnost rozšířilo v roce 2002 o bakalářský stupeň studia.

Konzultační středisko Most při RSVVM s.r.o. bylo přejmenováno na Centrum vzdělávání, které má možnost v případě zájmu rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit.

Vznik konzultačního střediska ČZU-PEF byl logickým řešením možnosti absolventů bakalářského studia Vysoké školy báňské, Technické univerzity oboru Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy pokračovat magisterským studiem v akreditovaném oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

Rádi všechny uvítáme při čerpání nových životních zkušeností a získávání kvalitní kvalifikace. Vzdělávejte se pod našimi křídly a pod dohledem zkušeného pedagogického odborníka. Případné dotazy zodpovíme na čísle 777 780 530.

Otevření studia je podmíněno dostatečným počtem zájemců…

Autor: Vlasta Vébr
PR