Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

NOVINKA VE ZDRAVOTNICTVÍ: Elektronický recept v Krajské zdravotní, a. s.

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní, a. s., se v uplynulém roce 2017 připravovala ve všech svých pěti nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově na zavedení legislativou stanovené povinnosti od 1. ledna 2018 vystavovat elektronické recepty. Stejná povinnost platí pro lékárny Krajské zdravotní, a. s., které musí akceptovat přijetí elektronického receptu.

Tzv. „eRecept“ je recept vystavený lékařem v elektronické podobě, ke každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor, který lékař v podobě čárového kódu vytiskne pacientovi na klasickém papírovém receptu přímo z NIS FONS Enterprise. Klasické razítko lékaře a podpis nahrazuje elektronický podpis lékaře. Veškeré údaje o vydaném léku jsou zároveň s vystavením uloženy do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER), které zřizuje a provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Vytištěný eRecept s unikátním čárovým kódem lékárník načte čtečkou čárového kódu. Systém následně ověří správnost unikátního identifikátoru eReceptu s CÚER a teprve na základě tohoto ověření je pacientovi vydán předepsaný lék.

„V druhé polovině loňského roku bylo zahájeno vybavování lékařů kvalifikovanými osobními certifikáty, které jsou nezbytné pro předepisování elektronického receptu. Druhou podmínkou pro vydání elektronického receptu je elektronická registrace lékařů u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Současný klinický informační systém FONS Enterprise, který používají lékaři v Krajské zdravotní, již vydání elektronického receptu umožňuje od roku 2017. Vzhled receptu se nezměnil, k stávajícím údajům přibyl pouze unikátní kód eReceptu ve formě číselné řady a čarového kódu. Stejně tak se na změnu dostatečně dopředu připravily lékárny Krajské zdravotní, které umožňuji vydávat lék předepsaný formou elektronického receptu již od podzimu 2017,“ uvedl MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA, náměstek pro řízení informačních systémů Krajské zdravotní, a. s.

V současnosti disponuje osobním certifikátem více jak polovina z cca 1500 lékařů Krajské zdravotní, a. s., každým dnem přibývají další. Problémy způsobuje především komplikovaný a zdlouhavý proces elektronické registrace lékařů u SÚKL. Elektronický recept je v Krajské zdravotní, a. s., jako takový funkční. Pokud by nastal technický problém na různé úrovni systému, pacient dostane svůj lék na vystaveném listinném receptu, což umožňuje v prosinci 2017 nově vydaná legislativa.

Zdroj: Krajská zdravotní, a.s.

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář