Složky IZS Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Taktické cvičení: Únik čpavku v elektrárně zalarmoval hasiče v Ústeckém kraji

LEDVICE – Únik amoniaku vodného z venkovní zásobní nádrže a záchrana zaměstnance externí firmy zaměstnaly více než třicet profesionálních i dobrovolných hasičů z okolí Elektrárny Ledvice. Naštěstí se jednalo jen o fikci, tedy taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje a zároveň havarijní cvičení v rámci Skupiny ČEZ. 

„Dlouhodobá koroze je příčinou uvolnění šroubů a poškození potrubí na přírubě kulového ventilu ve spodní části venkovní nádrže chemické úpravny vody. Ten slouží k napouštění a vypouštění amoniaku vodného. Unik ve spodní části nádrže přímo do havarijní jímky, která je svedena do místnosti neutralizace, zjistí zaměstnanec elektrárny během pravidelné kontrolní pochůzky. Rychle se proto vrací na velín chemické úpravny vody, přičemž ještě nahlédne i do místnosti v objektu neutralizace, v níž by se měl opravovat jedno z čerpadel údržbář z externí firmy. Nikoho ovšem nezahlédne, neboť muž po nadýchání se výparů už leží v bezvědomí na zemi právě za jedním z čerpadel. Jakmile je zpraven o mimořádné události směnový inženýr, přichází na řadu postup dle příslušného havarijního plánu pro danou oblast Elektrárny Ledvice,“ nastiňuje námět cvičení jeho autor Tomáš Burda, velitel družstva Hasičského záchranného sboru SD – Dolů Bílina.

Elektrárna Ledvice je prakticky jedinou hnědouhelnou elektrárnou Skupiny ČEZ na severu Čech, která nemá vlastní zásahovou hasičskou jednotku, neboť doslova hned za jejím plotem se nachází stanice profesionálních hasičů Severočeských dolů – Dolů Bílina. Proto v případě nutnosti zasahují i v elektrárně. „Taktické cvičení mělo mimo jiné prověřit schopnost koordinace jednotek předurčených pro zásahovou činnost s nebezpečnými látkami v hnědouhelných elektrárnách. Navíc Nový zdroj Elektrárny Ledvice je nový nejen svým názvem, jsou zde nové stavby, technologie i některé komunikace mezi nimi. Proto jedním z hlavních cílů cvičení bylo i seznámení zasahujících příslušníků profesionálních hasičských záchranných sborů a sborů dobrovolných hasičů s problematikou a zvláštnostmi zásahu v areálu elektrárny,“ uvedl Břetislav Ondrák, velitel jednotky Hasičského záchranného sboru SD – Dolů Bílina.

Zvláštnost taktického cvičení kvitoval i Jiří Šinágl, ředitel Elektrárny Ledvice: „Bylo to trochu odlišné cvičení, než bývá zvykem, hlavně svým rozsahem. Samozřejmě jsme ho spojili i s  klasickým havarijním cvičením, neboť naše interní postupy jsou pro jakoukoliv mimořádnou událost v elektrárně jednotné. Svolali jsme havarijní štáb a postupovali tak, jako by se mělo za vzniklé mimořádné situace běžně postupovat. Rovněž jsme si mohli prověřit, jak funguje součinnost složek integrovaného záchranného systému se všemi zainteresovanými lidmi v elektrárně, zaměstnanci bezpečnostní agentury a členy požární hlídky z řad zaměstnanců počínaje a směnovým inženýrem a členy havarijního štábu konče.“

Taktického cvičení se kromě zásahových jednotek Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (Bílina, Teplice a Ústí nad Labem) a Hasičského záchranného sboru SD – Dolů Bílina zúčastnily jednotky dobrovolných hasičů ze Zabrušan, Duchcova a Braňan. Ověřovaly se například dojezdové časy, dále akceschopnost všech jednotek, včetně vzájemné komunikace mezi nimi a s havarijním štábem elektrárny či členy požární hlídky, dostatečné zásobování požární techniky vodou z místní hydrantové sítě, používání protichemických obleků, měřící detekční přístroje a podobně. To samé se týkalo spolupráce při likvidaci havárie s nebezpečnou látkou a zdravotní pomoci zraněné osobě. Neméně důležité bylo i ověření, zda současná výzbroj a vybavení jednotek je dostatečné k řešení takovýchto mimořádných událostí.

Podle Jiřího Šinágla spolupráce mezi Elektrárnou Ledvice a profesionálními hasiči Dolů Bílina byla vždy na vysoce kvalitní úrovni, což potvrdilo i probíhající taktické cvičení. „Mé první dojmy z cvičení jsou velmi dobré. Samozřejmě musíme si počkat na celkové hodnocení odborníků, tedy rozhodčích z řad profesionálních hasičů, kteří dohlíželi na jeho průběh,“ uzavřel ředitel Elektrárny Ledvice.

Vyhodnocení cvičení se všemi zúčastněnými jednotkami proběhne na začátku června.

FOTOGALERIE ZE CVIČENÍ V ELEKTRÁRNĚ…

Autor: Ota Schnepp
mluvčí skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář