Doprava Krimi Pomáháme Složky IZS Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Společný výkon služby českých a německých policistů

TEPLICKO – Policisté se společně s německými kolegy zaměřili na kamiony.

 Ve čtvrtek 11. dubna navštívili Českou republiku němečtí kolegové, se kterými v rámci projektu CÍL 3, Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality spolufinancovaného ze zdrojů EU dlouhodobě spolupracujeme mimo jiné i při dohledu na bezpečnost silničního provozu. Společně s policisty z teplického dopravního inspektorátu několik hodin zastavovali kamiony a kontrolovali veškeré náležitosti, které musí vozidla i řidiči splňovat.

     Zaměřili se na dodržování dohody AETR, která předepisuje například profesní způsobilost řidičů, maximální dobu řízení, délku a četnost povinných přestávek, nebo dodržování předepsané doby odpočinku a dohody ADR, která upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí a předmětů, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

     Během akce policisté zaevidovali sedm porušení platné legislativy, pěti řidičům uložili blokové pokuty a dva případy oznámili ke správnímu řízení.

Autor : por. Bc. Daniel Vítek

ilustrační foto

Jitka Andrlová
Redaktorka jitka.andrlova@jvpress.cz

Napsat komentář