Finance HZS Kultura Politika Složky IZS Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

NĚCO SE CHYSTÁ: Profesionální hasiči z Mostu slavnostně otevřou zbrusu novou moderní hasičskou stanici

MOST – V úterý 8. února ve 14:00 bude slavnostně otevřena nová stanice a sídlo Územního odboru Most HZS Ústeckého kraje na adrese Dělnická 163 v Mostě.

Slavnostního otevření se zúčastní místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, poslanec a předseda výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny Pavel Žáček, generální ředitel HZS ČR genmjr. Vladimír Vlček, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, primátor města Most Jan Paparega, vedení HZS Ústeckého kraje a další hosté.

Původní budova byla uvedena do provozu v roce 1975 jako provizorní objekt na dobu maximálně 20 let. Od roku 2010, kdy byly zjištěny závažné nedostatky ve stavebně technickém stavu budovy, vedení HZS Ústeckého kraje usilovalo o vybudování nových prostor pro výkon služby příslušníků HZS Ústeckého kraje a pro výkon státní správy na úseku požární ochrany pro území okresu Most. V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. V roce 2018 byla zpracována dokumentace pro provedení stavby a po získání finančních prostředků byla pak v červnu 2020 zahájena samotná výstavba. První etapou bylo vybudování dočasného zázemí pro jednotku a odstranění starého objektu stanice. Druhou etapou byla výstavba nového objektu stanice.

Závěrečná etapa výstavby bude dokončena v průběhu roku 2022, kdy dojde k odstranění dočasného objektu a objektu stávajících garáží, které byly využívaný jednotkou v době výstavby nové stanice, a následně bude provedena úprava přilehlých venkovních ploch.

Stanice Most je kompletně vybavená stanice typu C2-B-S s výjezdovými garážemi, stáním pro osobní auta, místností pro fyzickou přípravu, místností chemicko-technické služby, šatnami, učebnou, kancelářemi, cvičnou věží, hřištěm a parkovištěm. Stanice je mimo jiné předurčena pro zásahy na olejové havárie, dopravní nehody a mimořádné události většího rozsahu, např. železniční havárie či zřícení objektu. Pro tyto mimořádné události je stanice vybavena speciálním technickým kontejnerem ke stabilizaci budov a pro zásahy u hromadných dopravních nehod. Objekt je současně sídlem Územního odboru Most.

Zhotovitelem stavby je společnost ISTAR, spol. s r.o. Současné náklady na výstavbu představují 168.187.572,77 Kč. Projekt je částečně hrazen ze státního rozpoču, částečně z programu REACT EU a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 – REACT-EU.

Zdroj: HZS Ústeckého kraje

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz