Pomáháme Složky IZS Sport Technika Z domova Zajímavosti Zlínský Zprávy podle krajů

Výcvik lezců na Zlínsku trval 24 hodin

ZLÍN – Zlínští lezci využili krásného podzimního počasí a absolvovali čtyřiadvacetihodinový maraton, určený pro hasiče – lezce. Ti během roku absolvují mnoho různých a tematicky pestrých cvičení. Tento výcvik je však výjimečný svou časovou náročností. 

Během těchto 24 hodin lezci absolvovali celkem čtyři přesuny a na každém stanovišti absolvovali tematicky různorodé cvičení.

Na prvním stanovišti trénovali záchranu osoby ze skalního útvaru. Úkolem bylo dle souřadnic GPS nalézt požadovaný skalní útvar. Na něm poté cvičili záchranné činnosti, techniky pohybu ve výšce a nad volnou hladinou. Dalším úkolem byla záchrana osoby, její vytažení v nosítkách za pomoci speciálních prostředků a následný transport zraněné osoby k lezeckému vozidlu.

Druhé stanoviště již bylo mnohem složitější a v několikametrové výšce. Lezci trénovali na železničním mostě záchranu osoby v nosítkách vytažením za použití protiváhy. Následoval přesun osoby po traverzu na druhou stranu a následně opět spuštění zraněného v nosítkách na zem.

Třetí stanoviště bylo na rozhledně. Zde bylo úkolem snést zraněnou osobu na nosítkách. Vzhledem k úzkému průchodu uvnitř rozhledny, využili hasiči techniky spuštěním osoby v nosítkách za pomoci speciálních prostředku.

V nočních hodinách lezci absolvovali čtvrté cvičení. Úkolem bylo nalézt osobu, která byla ve špatném zdravotním stavu a nacházela se v těžko dostupném terénu. Poté ji hasiči poskytli předlékařskou péči a v nosítkách ji vytáhli z rokle za pomocí kladek. Další částí úkolu byl transport osoby až na lesní cestu a zde uložení zraněného na transportní plošinu lezeckého vozidla.

Náročný výcvik byl ukončen rozborem a vyhodnocením celého dne.

 

autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

foto: HZS Zlínského kraje

 

Tomáš Pitterling
Šéfredaktor tomas.pitterling@jvpress.cz

Napsat komentář