Složky IZS Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Krajská zdravotní představila v teplické nemocnici veřejnosti nové komfortní dialyzační středisko

TEPLICE – Krajská zdravotní, a. s., představila veřejnosti u příležitosti dne otevřených dveří nové komfortní dialyzační středisko v teplické nemocnici. V pondělí 9. září 2019 provedl návštěvníky zdravotnický personál prostorami pro pacienty, technickým zázemím centra a seznámil je s nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného odpadní látky, kterými je například draslík, močovina a nadbytečná voda.

 „Před sedmi lety, když jsem nastoupil do čela představenstva Krajské zdravotní, bylo jedním z úkolů, které jsme si dali, v každé z pěti nemocnic mít středisko hemodialýzy. Největší překážkou této myšlence se ukazovaly smlouvy na pětadvacetiletý pronájem se soukromým subjektem, provozujícím pracoviště hemodialýzy v našich nemocnicích. Čekali jsme, až ten čas doběhne. V dostatečném předstihu jsme dali výpověď v Chomutově, ale pak naše snaha ztroskotala na nedostatku personálu. Obdobná situace byla v Mostě. Jsem velmi rád, že v Teplicích se to podařilo. Jsem také rád, že se paní primářka ujala vedení pracoviště. Děkuji všem, kdo jste se na jeho vybudování podíleli a přeji novému středisku hodně úspěchů,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Základním vybavením střediska je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialog IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla vybudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou,“ doplnil náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, uvedl, že velkou výhodou nového komfortního dialyzačního střediska v teplické nemocnici je primární i následná péče o pacienty. „Všechna zdravotnická pracoviště v nemocnici spolu úzce spolupracují. V případě potřeby má pacient možnost navštívit specialistu z jiného medicínského oboru v rámci jednoho areálu. Odpadá cestování po městě za potřebnou lékařskou péčí. Společnost Krajská zdravotní, vedle teplické nemocnice provozuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově, což je další pozitivum při odeslání pacienta na zdravotnická pracoviště s vyšší odborností, kterými jsou například kliniky a centra vysoce specializované péče v ústecké Masarykově nemocnici,“ zmínil výhody Ing. Petr Fiala.

Jeho slova potvrdil návštěvník Vítězslav Vorel z Duchcova. „Na dialýzu docházím dvacet let. U soukromého provozovatele začínám být nespokojený, proto jsem zavítal na den otevřených dveří dialyzačního střediska teplické nemocnice. Pro dialyzovaného pacienta je nejdůležitější péče a přístup. Jeho onemocnění bývá často doprovázeno dalšími zdravotními potížemi. V nemocnici právě vnímám tu výhodu, že když budu potřebovat jiné vyšetření, absolvuji ho v jednom zařízení. Dialyzační středisko v teplické nemocnici nabízí příjemné prostředí s moderním vybavením, velmi zvažuji přechod právě sem,“ uvedl Vítězslav Vorel.

Primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Jindřiška Pössnickerová, doplnila, že první pacienti podstoupí na zdejším zdravotnickém pracovišti terapii již příští týden. „Centrum je schopno pojmout najednou až dvacet šest pacientů. Jsme schopni provádět všechny v současnosti známé očišťovací metody, tzn. dialýzu, izolovanou ultrafiltraci, pre i posthemodiafiltraci, hemofiltraci a máme zaškolenu sestru na peritoneální dialýzu. Součástí našeho oddělení je nefrologická poradna a ambulance pro pacienty po transplantaci ledvin,“ informovala návštěvníky MUDr. Jindřiška Pössnickerová.

novém hemodialyzačním středisku:

Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace stávajících oddělení se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt. 

V čele pracoviště budou MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxí v této specializaci.   

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, která byla používána od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1000 m2. Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných míst a ambulantní části. Termín dokončení včetně přístrojového vybavení byl 31. 8. 2019.

Cena díla:                                                        16 344 569,89 Kč vč. DPH
Zhotovitel:                                                      STAVBY JOŽÁK s.r.o.
Zahájení stavebních prací:                          3. 5. 2019
Termín dokončení dle SoD:                         26. 7. 2019

Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH. Druhy a počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního oddělení a vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialog IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka zatím dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 268 717 Kč.

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhnou téměř 30 milionů Kč včetně DPH.

Zdroj: Krajská zdravotní
Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář