Školní okénko Ústecký Z domova Zajímavosti Základní škola Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Masáž pro učitele, pro žáky nové vědomosti, takhle probíhal den zdraví na zdravotnické škole v Mostě

MOST- Mostecká střední zdravotnická škola uspořádala ve své budově už 14. ročník osvětové akce Den zdraví.

Pro žáky bylo připraveno měření tlaku a přednášky na zdravý životní styl, a modelové ukázky z poskytování první pomoci, kdy si také žáci mohli vyzkoušet resuscitaci.

FOTO z celé akce ZDE

Pedagogové a žáci střední zdravotnické školy předávají své znalosti z jednotlivých oblastí zdravotnické problematiky žákům základních škol regionu. Jednotlivá témata, jejich obsah a podání jsou vybrána a připravena tak, aby informace byly přiměřené schopnostem i rozumovým vědomostem dané skupině žáků ze ZŠ. Žáci  si při realizaci akce rozšíří znalosti teoretické, praktické, ale zejména dovednosti zaměřené na prevenci onemocnění.

Do akce Den zdraví jsou zapojeny odborné učitelky SZŠ, vybraní žáci 2. a 3. ročníků, kteří mají potřebné znalosti a zájem o osvětovou činnost. Akce probíhá v odborných učebnách Střední zdravotnické školy v Mostě.

Autor: Lukáš Jirka
Foto: Lukáš Jirka

Napsat komentář