Pomáháme Složky IZS Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Výzva dárcům nuly negativní Krajské zdravotní pomohla, univerzální krevní skupinu v ústecké Masarykově nemocnici však nadále potřebují

ÚSTECKÝ KRAJ – Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., děkuje všem dobrovolným dárcům krve, kteří v uplynulých týdnech na základě výzvy přišli darovat nejcennější tekutinu. Výzva směřovala k lidem s univerzální skupinou 0-. Transfuzní oddělení zajišťuje odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem a zásoby krve skupiny 0- využívané při operacích se dostaly po letních měsících na kritickou hranici.

„Po výzvě v médiích a oslovení našich dárců přišlo k datu 11. října celkem 174 dárců krevní skupiny 0- darovat krev. Díky výzvě se dostavilo celkem 101 nových dárců, u 29 byla zjištěna krevní skupina 0-. Ve stejném období však bylo vydáno či připraveno pro pacienty naší nemocnice celkem 133 krví této univerzální krevní skupiny,“ rekapituluje MUDr. Klára Váchová, zástupkyně primáře Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., s tím, že v posledních týdnech se oddělení pohybovalo na hranici 30-50 % běžných zásob a nedařilo se ani po přímém telefonickém kontaktování dárců krve stav zásob doplnit.

„V určitých obdobích se můžeme potýkat s nedostatkem určitých krevních skupin. Je to dáno zejména skladbou pacientů, kteří jsou v tomto období ošetřováni. Ale také k tomu přispívá i doba skladování erytrocytů, která je pouze 42 dní. Rovněž i zastoupení krevních skupin v populaci hraje svou úlohu. Nejčastěji se však potýkáme s nedostatkem krví A negativních a především univerzálních 0-, což je důsledkem i vysoce centralizované zdravotní péče v naší nemocnici, jako je např. úrazové centrum, která má vysokou spotřebu univerzální 0- krve pro masivně krvácející pacienty a k velkým spotřebitelům krve se přidala i nově vzniklá kardiochirurgie,“ vysvětluje lékařka.

Zásoby krve skupiny 0- se ústeckému transfuznímu oddělení podařilo zvýšit zhruba na 65 % potřebného stavu. „Mezi prvodárci, kteří na výzvu dosud zareagovali, byli kromě mladých i starší 50 let, což vidíme jako velmi pozitivní i do budoucna. Všem, kdo přicházejí dobrovolně darovat krev, děkujeme,“ řekla MUDr. Klára Váchová.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

One Reply to “Výzva dárcům nuly negativní Krajské zdravotní pomohla, univerzální krevní skupinu v ústecké Masarykově nemocnici však nadále potřebují

Napsat komentář