Cestování Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Kultura Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Tipy na výlet Turistika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zlínský Zprávy podle krajů

AKTUÁLNĚ: Keltové dnes večer budou na 262 místech opět telegrafovat po celém Česku

ČESKO – Dnešní krásný den proběhne po celém Česku akce Keltský telegraf 2019.  Z aktuálně 262-ti přihlášených míst (nový rekord) organizátoři sestavili trasy. Většinou kopírují již vyzkoušená spojení.

Trasy byly sestaveny mimo jiné s pomocí  výškopisu (http://www.cbpmr.cz/vyskopis.html). Z velké části se podařilo seřadit stanoviště tak, aby na sebe viděla. Jsou však oblasti, kde to členitost terénu a nízká hustota stanovišť nedovoluje. Prosíme proto o pochopení. Zapojení takových odlehlejších míst budiž alespoň symbolické. Třeba se někdy povede více zahustit naši síť.

Tentokrát se na sestavení tras podílel i Jirka „Whitejoker“ Vrana a dílčími podněty řada z Vás. Moc Vám všem děkuji za obětavou pomoc!!!!

Některé trasy jsou propojené. „Kódové“ označení stanovišť zůstává původní. Není však pro pořadí směrodatné!

MAPU KELTSKÉHO TELEGRAFU NALEZNETE ZDE…

Vzhledem k velkému počtu stanovišť a řadě proseb od čertů, kteří se chtějí akce zúčastnit i se svými dětmi, jsme se rozhodli opět zrychlit vysílání tak, že budeme začínat na dvou místech současně a to v 19.30 hodin. Jedním bude tradiční Velká Javořina na Moravsko-slovenském pomezí a druhým stejně tradičně Bílý Kámen u Velkých Popovic. I díky tomu je možné nastavit časový interval mezi stanovišti na dvě minuty (výjimečně jedna minuta v případě, že se stanoviště přihlásilo na poslední chvíli).

I přesto se na některý trasách bude končit po 21.00. Ale správní čerti toho vydrží hodně!

!!!!! Nastavte si, prosím, správný čas a dodržte, moc Vás prosím, přesně rozpis časů a pořadí!!!!!!!!!!!!!!!

V loňském roce náš web v podvečer před samotným vysíláním vypadl. Přetížení nastalo zvýšenými návštěvami zejména z mobilních telefonů.

Určitá opatření jsme učinili, ale přesto Vás prosíme doporučte i dalším lidem na kopcích, aby večer už jak telefony, tak web nechali na pokoji a soustředili se na samotný prožitek na kopci. Telegrafujme srdcem!

Nejlépe by bylo dohodnout se na kopci, že telefon prostě vypnete. Věřte, dá se to přežít.

Připomínám, že hlavním smyslem Keltského telegrafu je návrat k Matce Zemi s přicházejícím jarem, jenž vrací světlo do krajiny, což i my symbolicky činíme předáváním  světelného signálu, který, putujíce mezi lidmi, je vzájemně propojuje.

A to je další z poselství této akce – obnovení spojení mezi lidmi na duchovní úrovni.

Proto k telegrafování přistupujte s láskou, pokorou, laskavostí i soucitem.

Stejně jako my potřebujeme tuto Zemi, potřebuje i ona nás a potřebujeme se, ač se to nezdá, i my všichni navzájem.

Přeji Vám hodně štěstí, pěkné počasí, klid, mír a pohodu i ono pověstné „slunce v duši“.

Organizátoři Keltského telegrafu na jednotlivých stanovištích jsou zodpovědní za případné důsledky svých aktivit. Dbejte proto na požární bezpečnost i bezpečnost osob.

Své akce ohlaste Hasičskému záchrannému sboru, i místním hasičům – pokud na stanovišti budete rozdělávat ohně. Resp. celou akci s nimi konzultujte!!!!

Zvlášť obezřetně postupujte na archeologických lokalitách.

Stručné shrnutí podmínek pro pobyt v CHKO, národních parcích a přírodních rezervacích:

Bez zvláštního povolení je zakázáno:

–      rozdělávat ohně

–      jezdit do těchto prostor autem, na motocyklu či čtyřkolce

–      tábořit

Naopak světlice v menším rozsahu je povoleno odpalovat.

Pokud se Vaše stanoviště nachází v CHKO, národním parku nebo přírodní rezervaci, což snadno zjistíte i na mapě Keltského telegrafu, důrazně Vás vybízíme k respektování výše uvedených zákazů, abyste se vy osobně a nakonec celý Keltský telegraf vyhnuli problémům a sankcím.

Za to, jak si na místě samotném budete počínat nesete osobně odpovědnost vy, nikoliv koordinátoři Keltského telegrafu.

Samozřejmě, že ohleduplné chování k přírodě platí na všech stanovištích. Prosíme Vás o něj!!!!!!

Autor: Vlastimil Hela

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

2 Replies to “AKTUÁLNĚ: Keltové dnes večer budou na 262 místech opět telegrafovat po celém Česku

  1. Pingback: โคมไฟ

Napsat komentář