Finance HZS Královehradecký Krimi Kultura Politika Složky IZS Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Dobrovolní hasiči v Královéhradeckém kraji mohou poskytnout předlékařskou první pomoc ještě před příjezdem záchranářů

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – Úsilí o zkrácení dojezdového času sanitek vedlo ke vzniku dohody mezi krajem, hasiči, záchranáři a šesti obcemi ležícími v příhraničí. V případě potřeby vyrazí poskytnout předlékařskou první pomoc jednotky dobrovolných hasičů, které zřizují zapojené obce. Ty budou na tento způsob zásahu vybaveni a vyškoleni.

„Máme skvěle fungující zdravotnickou záchrannou službu, ale v pohraniční se zejména vlivem počasí dojezdové časy sanitek prodlužují. Rozhodli jsme se to změnit tím, že v případě potřeby vyrazí na místo nejprve místní dobrovolní hasiči, kteří budou důkladně vybaveni a proškoleni. Věřím, že tímto způsobem zachráníme mnoho životů, byť si přeji, aby výjezdů bylo co nejméně,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Ve středu 18. prosince byla na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje uzavřena dohoda o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, Královéhradeckým krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) a obcemi Adršpach, Olešnice v Orlických horách, Orlické Záhoří a městy Rokytnice v Orlických horách, Teplice nad Metují a Žacléř, jako zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

„Hasičský záchranný sbor vytipoval šest jednotek požární ochrany, které jsou připraveny spolehlivě pokrýt vybrané lokality, a předjednali jsme s nimi zapojení do této činnosti. Zahrnutí do systému poskytování první pomoci je nad rámec běžných hasičských činností. Při výběrů byly zohledněny dojezdové časy, díky kterým mají dobrovolné jednotky potenciál být v místě události s předstihem. Při tom se zohledňuje čas potřebný k výjezdu předurčené jednotky od vyhlášení poplachu a doba jízdy na místo zásahu,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje František Mencl.

Dohoda o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání sjednocuje pravidla spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti přednemocniční péče. První pomoc na vyžádání budou poskytovat předem určené jednotky sboru dobrovolných hasičů, které budou vybavené a odborně připravené. Ty postižené osobě poskytnou předlékařskou první pomoc do doby příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby.

Tento způsob první pomoci bude poskytovaný v lokalitách, kde vzhledem k dojezdovým časům mohou být dobrovolní hasiči na místě dříve než záchranáři. Dobrovolné hasiče bude možné podle uzavřené dohody vyslat i při dočasné nedostupnosti sil a prostředků zdravotnické záchranné služby.

Výdaje na poskytnutí pomoci uhradí předurčené jednotce požární ochrany na vyžádání Královéhradecký kraj kraj jako zřizovatel ZZS KHK, a to včetně spotřebního zdravotnického materiálu (např. náhradní elektrody k AED, obvazový, fixační a jiný spotřební materiál).

Odbornou přípravu dobrovolných hasičů zajistí instruktoři zdravotnické záchranné služby. ZZS KHK také definuje potřebné zdravotnické vybavení pro předurčené jednotky na poskytnutí předlékařské první pomoci – jsou to například: transportní plachta, dlahy, obvazy či AED defibrilátor. Náklady na pořízení uhradí kraj, a to do výše maximálně 85 tisíc korun na jednotku.

Autor: Lukáš Vaníček

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář