Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Koronavirus Královehradecký Krimi Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Policie Praha Složky IZS Středočeský Technika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Za ignorování nošení roušek hrozí tučné pokuty! Strážníci navíc vyvracejí dezinformace

ČESKO – „Vzhledem k tomu, že se na internetu a zejména na sociálních sítích šíří nejrůznější dezinformace k současné povinnosti nošení roušek, cítíme potřebu k věci uvést relevantní informaci,“ říkají strážníci z Bíliny.

Mnoho lidí sdílí na sociálních sítích informaci, že se občané nemusejí řídit mimořádným nařízením ministerstva zdravotnictví a to z důvodu, že takové mimořádné nařízení je údajně v rozporu s ustanovením Listiny základních práv a svobod. Dezinformátoři argumentují tím, že dle Listiny základních práv a svobod lze občanům ukládat povinnosti toliko na základě zákona. Mimořádné nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR dle jejich soudu není zákon, a tedy se jím nemusejí řídit.

To je však hluboký omyl. Již v samotném úvodu aktuálního nařízení ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020 je uvedeno, že toto nařízení je vydáno na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně podle § 80 odst. 1 písm. g), kde je mimo jiné uvedeno, že ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.

O porušení Listiny základních práv a svobod se tedy nejedná a občané jsou povinni toto nařízení dodržovat. Text nařízení je ke stažení zde: www.mzcr.cz/…/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostred…

V této souvislosti připomínáme, že strážníci městské policie jsou dodržování tohoto nařízení oprávněni kontrolovat a na základě zákona č. 243/2020 o pravomoci orgánů PČR a obecní policie postihovat porušení mimořádných opatření příkazem na místě. Výše pokuty může být do 10 000 korun, u mladistvých osob do 2.500 korun. (viz ust. § 91 odst. 1. zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

Městská policie chápe, že toto mimořádné nařízení může být pro některé občany do jisté míry obtěžující. Nicméně mimořádné nařízení je platné a za jeho nedodržování může být uložena pokuta. Prosíme tedy, dodržujte toto nařízení a nevystavujte se tak zbytečně riziku postihu. Děkujeme.

Zdroj: Městská policie Bílina

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář