Auto-Moto Cestování Doprava Kultura kulturní akce modernizace Policie Pomáháme Složky IZS Technika Turistika Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

NA AKTUÁLNÍ TÉMA: Informace k uzavřené lávce pro pěší přes rušnou silnici I/13 u bílinského nádraží…


BÍLINA – Na základě četných dotazů občanů uvádí vedení Bíliny aktuální informace o situaci ohledně „lávky pro pěší přes silnici I/13“ u vlakového nádraží v Bílině.

Nejdříve shrnutí proběhlého. Ihned po zjištění propadu město Bílina situaci začalo řešit v součinnosti s odborníky na statiku a mostní konstrukce. První jejich domněnky byly, že je jedná o propad v souvislosti se starým důlním dílem. Což bylo následně z historických důlních podkladů vyvráceno, neboť zde žádná důlní díla nebyla. Bylo však vysloveno podezření, že se v těchto místech mohou nacházet staré sklepní prostory z doby, kdy zde stály rodinné domy. Toto podezření se nyní prověřuje. Bez znalosti příčin propadu nedokážou odborníci posoudit ani aktuální stav, ani navrhnout řešení. Bez jejich souhlasu nemůže město Bílina lávku otevřít.

Souběžně město Bílina prověřovalo u Dopravního inspektorátu Policie ČR možnost zřízení dočasného přechodu přes silnici I/13 u vlakového nádraží. S tímto návrhem dopravní inspektorát nesouhlasil.

V současné době je objednán průzkum georadarem a souběžně experti prověří všechny dochované archivní snímky, aby zjistili co nejpřesněji, kde se nacházely původní sklepní prostory bývalé zástavby. Vlastní průzkum georadarem proběhne během následujících 2 týdnů. Dle výsledku průzkumu georadarem bude navržen další postup. Město současně bude řešit sanaci stávajícího propadu, dále nechá monitorovat za provozu stav mostní konstrukce a dle doporučení odborníků budou provedena případná další preventivní opatření.

Na základě výše uvedeného si dovolujeme požádat občany, aby do znovuotevření lávky dbali zvýšené opatrnosti a pro přechod silnice I/13 pokud možno využívali přechody u Penny.

Město Bílina situaci intenzivně řeší, jedná se však o mimořádnou událost a rozhodnutí o otevření lávky je závislé, z důvodu nutného zajištění bezpečnosti chodců i řidičů, na souhlasu odborníků.

Zdroj: Město Bílina

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz