Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Krajská zdravotní revitalizuje nemocnici v Teplicích, ke stavěnému pavilonu pro operační sály přibude ještě jedno podlaží

TEPLICE – Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z. V polovině roku 2017 začala vznikat nejvýznamnější stavba posledních desetiletí v jejím areálu – pavilon operačních sálů – a od loňského listopadu se zde buduje i objekt pro nízkoprahový urgentní příjem. S postupem prací na významných investičních akcích, ale například také s přípravou protialkoholní záchytné stanice, se ve čtvrtek 25. ledna 2018 seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. – Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, jeho místopředseda Mgr. Radek Scherfer a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, které doprovodil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., – Nemocnice Teplice, o. z.

„V roce 2018 čekají Krajskou zdravotní úkoly více než náročné. Letos bychom rádi proinvestovali přes jeden a půl miliardy korun. V současnosti probíhající stavby jsou rozloženy do všech pěti nemocnic, ale momentálně největší investice jsou právě tady, v Teplicích. Vyjádřeno penězi jde o přibližně 324 milionů korun. Protože akce mají návaznost jedna na druhou a nesmějí nijak významně zasahovat do běžného chodu nemocnice, považujeme za správné scházet se v určitých intervalech se zástupci firem a přesvědčit se o tom, zda práce probíhají podle harmonogramu. Což je pochopitelně základní předpoklad toho, aby stavby byly dokončeny ve stanoveném termínu,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Podle stanoveného harmonogramu pokračuje výstavba nového pavilonu pro operační sály a centrální sterilizaci s předpokládaným dokončením do 1. 7. 2019. V nových operačních sálech zdravotníci počítají s prováděním veškerého současného spektra operačních výkonů. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Součástí projektu je i zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené. Celková cena díla je téměř 185 milionu Kč včetně DPH, přičemž financování je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje (SOHZ ÚK – Služby obecného hospodářského zájmu Ústeckého kraje).

Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., z 26. 10. 2017 dojde oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) a jednotku intenzivní péče (JIP) chirurgických oborů. „V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení jsme nástavbu na právě probíhající stavbu nového pavilonu vyhodnotili jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější variantu s předpokládanými investičními náklady ve výši 97 milionů korun včetně DPH,“ vysvětlil Ing. Jiří Novák. Nyní je zpracovávána studie nástavby 3. nadzemního podlaží a připravuje se zadání zakázky na zpracování realizační projektové dokumentace. Vítěz výběrového řízení k této veřejné zakázce by se stavbou mohl začít v září.

Protialkoholní záchytnou stanici vybuduje Krajská zdravotní, a. s., v přízemí pavilonu C teplické nemocnice. Prostory, kde by měla ještě letos vzniknout, byly jednou ze zastávek čtvrteční prohlídky nemocničních oddělení, které čeká rekonstrukce. Záměr zřídit protialkoholní záchytnou stanici projednalo a schválilo představenstvo společnosti 29. listopadu 2017 na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou.

Podrobnou prezentaci investičních akcí v teplické nemocnici přítomným zprostředkoval Jan Vágner, vedoucí Odboru investic a obnovy majetku Krajské zdravotní, a. s.

„Počet akcí, jejichž zahájení Krajská zdravotní v areálu teplické nemocnice jen pro letošní rok naplánovala, respektive těch již probíhajících, rozhodně není malý, což je z prezentace zřejmé. Nutno zdůraznit, že bez dlouhodobé a významné investiční podpory Ústeckého kraje, jediného akcionáře společnosti, by v takovém rozsahu a v tak relativně krátké době několika let nešlo tolik změn uskutečnit,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., poděkoval za podporu, které se vedení nemocnice od současného vedení společnosti v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem dostává. „Jsme si vědomi, že postupná revitalizace teplické nemocnice, po předchozích desetiletích bez zásadnějších modernizací, ať už jednotlivých oddělení či zdravotnického zařízení s nadregionální působností jako celku, vyžaduje a ještě bude vyžadovat velké finanční prostředky a ohromné úsilí. Obojího si velmi ceníme,“ řekl ředitel Hrubý.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz