Složky IZS Sport Ústecký Z domova Zprávy podle krajů

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE: Letošní seriál V.ročníku STIMAX CUP v Ústeckém kraji vyvrcholí v Krupce

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje a STIMAX International, s.r.o. vyhlašují letos již V. ročník seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje. Letos se uskuteční celkem čtyři soutěže zařazené do V. ročníku STIMAX CUP.

Seriál je určen pro závodníky – jednotlivce, členy Sborů dobrovolných hasičů,
v kategoriích mladší a starší žáci, dorost, muži a ženy do 100 let.

Běh na 60 m s překážkami proběhne v kategorii mladší žáci A ve věku 6 až 8 let,
mladší žáci B ve věku 9 až 11 let a starší žáci. Pro kategorie dorost, muži a ženy do 100 let jde o běh na 100 m s překážkami.

Provedení disciplín se řídí aktuální Směrnicí hry Plamen a Směrnicí pro celoroční
činnosti dorostu včetně všech dodatků.

Místa a termíny soutěží zařazených do V. ročníku STIMAX CUP v roce 2018:
 1. kolo – sobota 5. května 2018 – místo: Lhenice, okres Teplice
 2. kolo – neděle 17. června 2018 – místo: Lubenec, okres Louny
 3. kolo – sobota 1. září 2018 – místo: Lovosice, okres Litoměřice
 4. kolo (finálové) – sobota 15. září 2018 – místo: Krupka, okres Teplice

Základní pravidla pro jednotlivé závody:
Všechny závody proběhnou dvoukolově (dva pokusy každý závodník), lepší z obou časů se závodníkovi započítává. Každý závodník může startovat v jednotlivém závodě pouze v jedné soutěžní kategorii dle svého ročníku narození – jeho zařazení do určité soutěžní kategorie platí pro celý ročník 2018.
Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu.

soutěžní kategorie pro rok 2018:
běh na 60 m s překážkami
1) mladší žáci A – dívky – od 6 do 8 let
2) mladší žáci B – dívky – od 9 do 11 let
3) mladší žáci A – chlapci – od 6 do 8 let
4) mladší žáci B – chlapci – od 9 do 11 let
5) starší žáci – dívky – od 11 do 15 let
6) starší žáci – chlapci – od 11 do 15 let
Znamená to, že v roce 2018 nesmí soutěžící dovršit v nejmladší kategorii 9 let,
v mladší kategorii 12 let a v kategorii starší 16 let.
běh na 100 m s překážkami
7) dorost dívky – 13 – 16 let 9) dorost chlapci – 13 – 16 let
8) dorost dívky + ženy – 17 – 100 let 10) dorost chlapci + muži – 17 – 100 let
překážky

ŠEDESÁTKOVÁNÍ
 kladina – délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny
 mladší + starší dívky – příčné břevno s výplní – výška 0,70 m, šířka 1,8 – 2 m,
tloušťka min. 40 mm
 starší chlapci – bariéra – výška 1,50 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm
STOVKOVÁNÍ
dívky + ženy – 13 – 100 let
 příčné břevno s výplní – výška 0,70 m, šířka 1,8 – 2 m, tloušťka min. 40 mm
 kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny
chlapci – 13 – 16 let
 bariéra – výška 1,70 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm
 kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny
chlapci + muži – 17 – 100 let
 bariéra – výška 2 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm
 kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 1,2 m od země k povrchu kladiny

Všechny soutěže budou měřeny elektronickou časomírou.

přihlášení závodníků
Termíny přihlášení závodníka do soutěže bude definováno v samostatných
propozicích příslušného závodu. Veškeré přihlášky se budou odesílat elektronickým systémem nebo na email: doubravova.mar@volny.cz.
Každý závodník svým přihlášením dává souhlas k uveřejnění jména a příjmení
ve startovní a výsledkové listině, uveřejnění jeho fotek v článcích k danému
kolu a na stránkách KSH ČMS.

Obecně: až tři týdny před soutěží budou uveřejněna pravidla pro dané kolo a
otevřené přihlašování pro Ústecký kraj. Pokud nebude naplněn počet 250 – 300 (dle pořadatele) závodníků, tak čtrnáct dní před soutěží bude otevřeno přihlašování pro celou Českou republiku. Týden předem bude uzavřeno přihlašování. Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel.

Pokud se přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní listiny závodu vyřazen. Bez platného přihlášení nebudou závodníci na start připuštěni.

hodnocení:
Každá soutěž (každé kolo) bude hodnocena samostatně ve všech kategoriích. Budou vyhlášeni a ocenění vždy první tři závodníci v dané kategorii. Celkové vyhodnocení bude provedeno v rámci vyhlášení výsledků finálového závodu v KRUPCE. Absolutní vítěz v dané kategorii bude dán součtem tří nejlepších časů.
Pokud by došlo ke stejnému součtu, o absolutním vítězi rozhodne nejlepší čas
ze všech kol.

organizační informace:
 poběží se následovně: kategorie 1 (mladší dívky A od 6 do 8 let) – všichni
1. pokusy a poté všichni 2. pokusy, pak budou pokračovat ostatní kategorie
stejným způsobem
 při prezenci předloží závodník členský průkaz SH ČMS s nalepenou fotografií
 povrch drah a počet drah: dle místních podmínek (dvě nebo tři)
 počet pokusů: každý závodník má 2 pokusy
Do hodnocení se započítává lepší z obou dosažených časů. V případě rovnosti
časů se pro určení na prvních třech místech přihlíží nejprve k horšímu
z dosažených časů a je-li i ten shodný, uskuteční se třetí pokus.
 maximální počet všech závodníků: 250 – 300 (dle pořadatele daného kola)

 

Aktuální počty přihlášených budou každý den aktualizovány na
http://www.kshusti.estranky.cz/
 každé SDH si přiveze minimálně 2 sady hadic
 kontrola nářadí bude probíhat namátkově během celé soutěže
 startovní čísla: budou závodníkům předána při prezenci
 materiál k provedení disciplín (hadice, proudnice, rozdělovač, přilba, opasek):
každý závodník si přiveze vlastní
 hlavní rozhodčí: Jaroslav Feller
 rozhodčí disciplín: Ondřej Dašek, Milan Novák
 zdravotní služba je zajištěna
 stravování, pitný režim:
o OBČERSTVENÍ ANI PITNÝ REŽIM nebude v letošním roce poskytováno.
o v místě konání bude zajištěn stánek s občerstvením
Další informace budou vždy v přihlášce k danému kolu.

Na Vaši účast se těší všichni pořadatelé

Autor: Honza Vraný

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz