Doprava Jihočeský Plzeňský Politika Středočeský Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Nejvíce prostředků na opravy silnic II. a III. tříd získají Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj

ČESKÁ REPUBLIKA – Z mimořádné státní dotace čtyř miliard korun určených na krajské silnice, dostane nejvíce Středočeský kraj, Jihočeský a Plzeňský kraj. Vyplývá to z propočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který opět navrhuje rozdělit peníze podle délky silnic II. a III. tříd v jednotlivých krajích. Nově bude přidělení peněz podmíněno mimo jiné odstraňováním nelegálních billboardů z pozemků krajů. Návrh bude ještě schvalovat vláda a Výbor SFDI.

„Už čtvrtým rokem pomůžeme krajům opravit stovky kilometrů jejich silnic a mostů. Doposud jsme z úspor věnovali na silnice II. a III. třídy bezmála 11 miliard korun a další čtyři dostanou kraje letos. Mezi podmínky k získání prostředků patří mimo jiné i koordinace oprav prostřednictvím geoportálu a zároveň nově i povinnost odstraňovat z krajských pozemků nelegální reklamu,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Čtyři miliardy korun určeny na krajské silnice jsou složeny z vládních úspor jednotlivých ministerstev a jednu miliardu pak poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Stejně jako v předchozích letech budou peníze rozděleny podle délky krajem spravovaných silnic. Nejvíce tedy opět dostanou Středočeský kraj (678 milionů korun), Jihočeský kraj (428 milionů korun) a Plzeňský kraj (362 milionů korun). Přes 170 milionů korun dostane také hlavní město Praha na komunikace plnící funkci nevybudovaného okruhu okolo Prahy.

Kraje získávají peníze na obnovu svých silnic z rozpočtového určení daní a na opravy mají k dispozici také evropské prostředky v regionálních operačních programech. Přesto i ministerstvo dopravy už čtvrtým rokem za sebou poskytne významnou, mimořádnou podporu. V roce 2015 to bylo 4,4 miliardy korun, v roce 2016 3 miliardy, v loňském roce 3,4 miliardy. Celkem tak již putovalo na opravy a modernizace krajských silnic bezmála 11 miliard korun.

Stejně jako v předešlých letech budou muset kraje koordinovat harmonogramy jednotlivých oprav se správci dotčené dopravní infrastruktury zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic. K tomu slouží speciální geoportál, kam se vkládají informace o plánovaných rekonstrukcích. Předchází se tak dopravním komplikacím a souběhům s opravami na dálnicích a silnicích I. tříd.

Novinkou mezi podmínkami pro získání přidělené částky je povinnost krajů odstranit ze svých pozemků veškerá reklamní zařízení, která se nachází v ochranných pásmech dálnic a silnic I. tříd.

Státní podpora pro krajské silnice je mimořádným opatřením, jak regionům pomoci. Péče o silnice nižších tříd je dle zákona svěřena krajům, které s nimi mají hospodařit, zatímco stát se stará o dálnice a silnice prvních tříd. Prostředky v SFDI jsou primárně určeny na dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu.

Kraje vč. hl. m. Prahy Délka silnic II. a III. třídy [km] Podíl silnic II. a III. třídy v rámci ČR Rozdělení finančních prostředků ve výši
3 826 087
Středočeský 8 626 17,71% 677 717
Jihočeský 5 445 11,18% 427 814
Plzeňský 4 604 9,45% 361 746
Karlovarský 1 847 3,79% 145 093
Ústecký 3 650 7,50% 286 791
Liberecký 2 076 4,26% 163 140
Královéhradecký 3 301 6,78% 259 355
Pardubický 3 126 6,42% 245 605
Vysočina 4 562 9,37% 358 414
Jihomoravský 3 868 7,94% 303 864
Olomoucký 3 093 6,35% 242 997
Zlínský 1 765 3,62% 138 689
Moravskoslezský 2 735 5,62% 214 862
Celkem kraje 48 697 100,00% 3 826 087
Praha* 173 913
Celkem 4 000 000

* pro hl. m. Prahu připadá 4,35 % z celkové částky dle modelu rozdělení z minulých let.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz