Finance Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Dokončením rekonstrukce oddělení se v teplické nemocnici uvolní místo pro budování záchytné stanice

TEPLICE – Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z. S postupem prací na rekonstrukci chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení se ve čtvrtek 23. srpna seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. – Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, které doprovodil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Chirurgické oddělení je v současně době přechodně přemístěno do prostor určených pro vybudování záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice. Po rekonstrukci se oddělení přestěhuje zpět a prostory pro stanici tím uvolní.  

„Jsem rád, že po dokončení rekonstrukce obou oddělení ukončíme provizoria zde v teplické nemocnici. Ještě před tím sem byla do prostor určených do budoucna pro záchytnou stanici kvůli rekonstrukci přestěhována část neurologického oddělení. Všem pracovníkům patří poděkování, protože pracovat v nouzových podmínkách pro ně nebylo lehké. Cena díla v případě chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení přesahuje 5,5 milionu korun včetně DPH a také tato investiční akce jako každá, ke které Krajská zdravotní přistupuje, je důležitá,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„V nemocnici v Teplicích, stejně jako v dalších čtyřech nemocnicích pod hlavičkou Krajské zdravotní, probíhá velmi často najednou hned několik investičních akcí. Díky významné investiční finanční podpoře Ústeckého kraje se to daří i v Teplicích, kde v polovině příštího roku bude dokončen nový pavilon pro centrální operační sály a ještě letos bude hotovo v případě budování urgentního příjmu,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Zaměstnanci přestěhování kvůli rekonstrukci berou pozitivně, protože vědí, že se pak vrátí do prostor, které jsou technologicky a stavebně na daleko vyšší úrovni než byly předtím. Vědí, že pro pacienty a personál se komfort zvýší,“ navázal na slova Ing. Jiřího Nováka MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Protialkoholní záchytnou stanici vybuduje Krajská zdravotní, a. s., v přízemí pavilonu C teplické nemocnice. Záměr zřídit protialkoholní záchytnou stanici projednalo a schválilo představenstvo společnosti 29. listopadu 2017 na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou. Krajská zdravotní, a. s. v pondělí 27. 8. očekává nabídky uchazečů o realizaci veřejné zakázky.

Informace o rekonstrukci chirurgického oddělení a gynekologicko-porodnického oddělení teplické nemocnice: 

Předmětem části zakázky na stanici 1 chirurgického oddělení je provedení stavebních prací za účelem vybudování koupelny pro ležící pacienty, ambulance, kanceláře dokumentační sestry a rekonstrukce hygienického zázemí oddělení. Došlo ke změně dispozice hygienického zázemí, výměně oken, výměně povrchů a hygienických zařízení.

Předmětem části zakázky na stanici 9 gynekologicko-porodnického oddělení je provedení stavebních prací za účelem vybudování dvou nadstandardních pokojů se společnou koupelnou a rekonstrukce hygienického zázemí oddělení. Došlo ke změně dispozice hygienického zázemí, výměně oken, povrchů a hygienických zařízení. Dále jsou nově osazena plastová stěna s dveřmi jako vstup na oddělení.

Podpis smlouvy: 12. 3. 2018

Termín realizace: 12 týdnů od předání staveniště

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o.

Celková cena díla: 5 545 161,02 milionu Kč včetně DPH (SOHZ 2017)

Tato investice byla podpořena Ústeckým krajem.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář