Praha Školní okénko Složky IZS Z domova Zajímavosti Základní škola Zprávy podle krajů

Celkem 122 prvňáčků dostalo z rukou pražských hasičů „zdravé lahve“ s působivými výchovnými obrázky

PRAHA – Dne 21. září 2018 byl zahájen pilotní projekt HZS hl. m. Prahy zaměřený na preventivně výchovnou činnost prvňáčků pod názvem „Zdravá lahev s hasiči“. Celkem 122 dětí – prvňáčků dostalo z rukou pražských hasičů a starosty Městské části pro Prahu 8 Romana Petruse krásné „zdravé lahve“ s působivými výchovnými obrázky.

„Zdravé lahve s hasiči je velmi zajímavý projekt a je mi potěšením, že se na něm podílíme s pražskými hasiči. Věřím, že obrázky děti zaujmou a společně s rodiči si o situacích, které jsou na lahvičkách vyobrazeny, popovídají,“ řekl starosta Městské části Prahy 8 pan Roman Petrus.

Na pilotním projektu spolupracovaly pod taktovkou HZS hl. m. Prahy také Městská část pro Prahu 8, Základní škola Bohumila Hrabala, Zenklova 52, Praha 8 a firma R&B Mědílek s.r.o. ze Žacléře, která se podílela na výrobě zdravých lahví.

„Pilotní projekt Zdravá lahev s hasiči je projekt zaměřený na nejmladší školáky, tedy prvňáčky. Každý žáček si nosí do školy svačinu a lahvičku s pitím, aby zvládl nelehké začátky ve školní lavici. Proto jsme zrealizovali projekt, kde jsme na lahvičky připravili situace jako je volání na tísňovou linku, evakuace a upozornění na nepostradatelnou roli detektoru kouře v domácnosti,“ říká autorka projektu por. Ing. Ivana Sitařová z odboru prevence HZS hl. m. Prahy.

„Děti si berou téměř denně lahvičku do školy a na volnočasové aktivity. Poutavé obrázky jim přirozeně pomáhají zapamatovat si, jak se v určité situaci zachovat. V neposlední řadě se o lahvičky starají rodiče a ostatní členové domácnosti, tím si s dětmi o vyobrazených situacích mohou popovídat tak, jak to znám z vlastní zkušenosti se svými dětmi,“ dodává por. Ing. Ivana Sitařová.

Slavnostního předání dárků pro prvňáčky se také zúčastnil náměstek ředitele HZS hl. m. Prahy pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Jiří Hošek.

„Každoročně vznikne v pražských domácnostech téměř pět set požárů a to se dotýká samozřejmě i dětí. Znalosti dětí, jak si poradit v krizové situaci, například u požáru, mohou být klíčovým momentem. Nejrůznějšími cestami jsou děti vzdělávány a projekt Zdravá lahev s hasiči přispívá zajímavou formou k získání vědomostí nejen dětí,“ řekl plk. Ing. Jiří Hošek.

Ředitelka základní školy Bohumila Hrabala paní Mgr. Irena Trojanová, PhD. při samotném předávání vyzkoušela děti ze znalostí týkající se práce hasičů a pochválila prvňáčky za jejich aktivní přístup. „Pro naši školu je velkou ctí, že se prostřednictvím našich prvňáčků podílíme na pilotním projektu, který je velmi zajímavý a přínosný,“ dodala ředitelka školy Bohumila Hrabala paní Mgr. Irena Trojanová, PhD.

Zdroj: HZS Praha
Foto: Milan Pacík/HZS Praha

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář