Auto-Moto Krimi Kultura Složky IZS Vysočina Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Požáry v Humpolci a Horním Maršově spolu souvisejí! Požáry totiž někdo úmyslně založil

VYSOČINA – Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech množí dotazy zástupců sdělovacích prostředků k průběhu prověřování okolností dvou rozsáhlých požárů, kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina uvolnili některé nové informace z probíhajícího prověřování.

Kriminalisté se neustále intenzivně zabývají objasněním vzniku požárů autobazaru v Humpolci na okrese Pelhřimov a zámku v Horním Maršově na okrese Trutnov. Jejich šetřením byly zjištěny a zadokumentovány takové skutečnosti, které potvrzují, že oba případy spolu úzce souvisejí. U obou požárů se jednoznačně potvrdila stanovená prověřovací verze, že oba byly založeny úmyslně skupinou pachatelů, kteří tímto svým jednáním sledovali konkrétní účel. Způsobené škody jsou vyčísleny a převyšují částku pět milionů korun.

Věc si k prověřování převzali kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Kriminalistům se do současné doby podařilo shromáždit poměrně značné množství informací, které jsou důležité pro budoucí objasnění věci. Byla provedena řada expertizních zkoumání a byly vyhodnoceny stopy zajištěné na místech trestných činů, které důkazní situaci zásadním způsobem posouvají dále.

Kriminalisté by touto cestou chtěli také poděkovat osobám z řad veřejnosti, které Policii ČR kontaktovaly po prvotních reportážích v médiích, a poskytly důležité informace, které pomohly osvětlit některé skutečnosti, a to jak ke způsobu spáchání prověřovaných trestných činů, tak i k osobám pachatelů – přímých či jinak na věci zúčastněných. Detailnější informace ke stavu věci však nelze v současné době poskytnout, aby tím nebylo ohroženo probíhající prověřování věci.

Věc je nyní kvalifikována jako zvlášť závažný zločin obecného ohrožení a pachatelé jsou v případě dopadení ohroženi trestem odnětí svobody v délce trvání 8 -15 let, neboť je dáno podezření, že se trestné činnosti dopustili jako organizovaná skupina.

Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář