Finance Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Politika Pomáháme Praha Středočeský Technika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zlínský Zprávy podle krajů

FINANCE: ČNB zahájila kroky směřující k odejmutí bankovní licence Sberbank CZ

ČESKO – Situaci kolem Sberbank CZ intenzivně řeší Česká národní banka (ČNB) coby dohledový orgán nad finančními trhy a bankovními domy. ČNB dnes zahájila kroky směřující k odejmutí bankovní licence Sberbank CZ, a.s. Stalo se tak kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů po ruské invazi na Ukrajinu.

ČNB proto vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Pro tyto situace jsou nastaveny standardní postupy s cílem minimalizovat dopady na klienty a také na stabilitu českého finančního sektoru. „Česká národní banka nastalou situaci ve Sberbank CZ od počátku intenzivně řeší a činí vše pro to, aby byl dopad problémů banky na její klienty co nejmenší,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Vklady klientů ve Sberbank CZ jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR na jednoho klienta (cca 2,5 mil. Kč). V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 procent výše vkladu. Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob). Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku odpovídající 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.

Výplatu náhrad vkladů organizuje Garanční systém finančního trhu a spustit ji musí do 7 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení ČNB o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům, tedy do 9. března 2022. Garanční systém finančního trhu nyní disponuje částkou 35 mld. Kč pro výplatu vkladů podléhajících pojištění, očekávaná výše výplaty náhrad přitom činí přibližně 28,5 mld. Kč. „Ubezpečuji vkladatele, že Garanční systém disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k uspokojení všech oprávněných nároků na výplatu náhrad vkladů,“ řekla k řešení situace ve Sberbank CZ výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Garanční systém nejpozději do 8. března 2022 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad vkladů, které bude z Fondu pojištění vkladů vyplácet tři typy:

  • Základní pro fyzické a právnické osoby, které byly ke dni 28. února 2022 vkladateli Sberbank CZ, a.s., a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednoho vkladatele.
  • Institucionální pro vybrané instituce, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků, a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka, maximálně však do limitu  odpovídajícímu částce 100 000 EUR na jednoho zákazníka.
  • Zvýšené pro fyzické osoby, které prokáží nárok na zvýšenou náhradu vkladu.

Více informací k tématu najdete v tiskové zprávě ČNB: ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ

Často kladené otázky a odpovědi ČNB najdete zde: Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?

Více informací k náhradám vkladů od Garančního systému najdete zde: Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ dostát závazkům

Zdroj: Ministerstvo financí

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz