Politika PR Reklamy Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

PR: SEVEROČEŠI.CZ – Nechte nás ještě pokračovat v tom, co jsme začali… Volte číslo 5

LOM – Severočeši.cz přicházejí sociálním sítím teprve na chuť, místo virtuálního světa totiž raději sázejí na osobní setkávání s lidmi, se svými voliči, občany města Lom. Nicméně jsou si vědomi toho, že doba si žádá být moderní a tak ani oni nechtějí zůstávat pozadu. Prostřednictvím FB představují Severočeši.cz, kandidující v Lomu pod číslem, 5 své kandidáty, podporovatele a svůj program pro město Lom a jeho občany.

A proč volit právě kandidáty za hnutí Severočeši.cz v Lomu na Mostecku? Mají totiž za sebou velký kus práce, ale také by chtěli ještě spoustu rozpracovaných projektů dovést ke zdárnému konci…

Volebním lídrem politického hnutí Severočeši.cz je současná starostka Lomu Bc. Kateřina Schwarzová. „Důvodů proč volit právě nás je hned celá řada. Úspěšně se nám podařila rekonstrukce nové komunikace z dotačních titulů, rekonstrukce parkovišť, rekonstrukce požární zbrojnice, Kulturního domu i hřbitova, opravujeme chodníky v našem městě. Spojili jsme chodníkem horní a dolní část našeho města , opravili jsme obě školky, školu jsme podrobili rekonstrukci zatím uvnitř. Legalizujeme kanalizační síť v našem městě. Podporujeme místní občany tím, že je zaměstnáváme v městských technických službách Lom.

Sběrný dvůr je přístupný všem zájemcům i o víkendech a v odpoledních hodinách, úspěšně svážíme bioodpad a o svozové soboty je mezi našimi občany mimořádný zájem, podporujeme seniory, sportovce , spolky i místní podnikatele. Výborně naše město reprezentují naši mladí hasiči a fotbalisté, které hojně podporujeme v jejich aktivitách.

Mnohdy ani lidé nevědí, ale v našem městě žije docela dost mladých sportovních talentů – mladých vrcholových sportovců – tyto budeme i nadále podporovat.
Samozřejmostí je zachování školního autobusu, nejen pro školáky. Ve výčtu úspěchů nesmím zapomenout ani na finance, Lom jsme zachovali nezadlužený.
Ukázali jsme, že i Lom, malé město může pořádat reprezentativní plesy, o něž je obrovský zájem… již nyní je sál kulturního domu „ vyprodán“. Ukázali jsme, že naše město může být čisté a bezpečné. Vracíme Lomu jeho zaslouženou prestiž a lesk,“ říká starostka Lomu Bc. Kateřina Schwarzová.

A priority Severočechů.cz v Lomu? „Naše priority pro naše město najdete v magazínu… ty nejdůležitější jsou :

LOM čisté a bezpečné město, rekonstrukce veřejné osvětlení po celém našem městě, kdy byla veřejná zakázka již vyhlášena. Rekonstrukce místních komunikací z dotačních titulů. Budeme i nadále podporovat a s láskou pečovat o naše seniory = naší minulost, novinkou pro naše seniory by mělo být SENIOR TAXI – nejen pro seniory, ale i pro osoby se zhoršenou pohyblivostí. Budeme i nadále podporovat naše děti a vnoučata = naší budoucnost. Rodičům dětiček v mateřských školkách chceme trošičku ulevit – chceme stravování pro děti zdarma. A protože víme, že o naše školky je obrovský zájem, vybudujeme ve školce v Lomu část Loučná půdní vestavby a tím zvýšíme kapacitu školky.“ dodává Mgr. Martina Šípová, DiS. radní pro školství a sociální věci.

Chceme nově řešit odpadové hospodářství v našem městě – vlastní odpadové hospodářství = odpady v Lomu zdarma.

Severočeši.cz mají v Lomu ještě spoustu rozdělané práce

Chodník pro pěší a cyklisty z Lomu okolo Bomby k Litvínovskému hřbitovu – zde již máme hotovou projektovou dokumentaci, avšak je problém s pozemky, jenž nepatří městu… V Lomu část Loučná jsme začali budovat parkovací plochy – budeme v tom pokračovat- stavby jsou rozděleny na etapy… zde si uvědomujeme, že míst na parkování ubývá, neboť v každé domácnosti jsou dvě a někdy i více vozů…

Obě pošty v našem městě budou zachovány, postavili jsme se čelem k problému rušení a obě pošty budeme provozovat jako město sami formou Pošty Partner!
Z dotačních titulů vybudujeme multifunkční hřiště a oddychovou zónu pro rodiče s dětmi.

Zachováme vstřícnou a přátelskou tvář městského úřadu v Lomu. Prioritou je i vlastní místní lomská autobusová doprava.

V Lomu část Loučná nás čeká dokončení rekonstrukce bývalé budovy Sokolovny tak, aby sloužila všem … od dětí a jejich rodičů počínaje a u seniorů a nejen jich, konče – jakési multikulturní centrum pro tuto část našeho města. Z bývalé školky v Lomu na náměstí bychom chtěli, pokud se zadaří dotační tituly, dům pro seniory.

„Dokázali jsme, že město Lom může být a v tuto chvíli i je čisté, bezpečné a krásné město. Chceme, aby i nadále vzkvétalo k radosti nás všech.

Ke komunálním volbám přistupujeme s obrovskou pokorou a velkým očekáváním. Tyto volby jsou totiž jedny z nejdůležitějších, neboť občané si volí do zastupitelstva našeho města své zástupce – lidi, kteří je budou reprezentovat a pracovat pro ně. My Severočeši.cz jsme připraveni a chceme v této práci i nadále úspěšně pokračovat.

Apeluji na všechny slušné občany v Lomu, aby 5. a 6. října 2018 šli k volebním urnám a volili. Volte prosím svým srdcem, ale i rozumem. Volte ty kandidáty o nichž je vám známo, že v našem městě skutečně žijí a vychovávají své děti a rozmazlují sví vnoučata, ty kandidáty, kteří s láskou pečují o své seniory. Volte ty kandidáty, kteří udržují svůj majetek – byt, dům, zahradu provozovnu v čistotě a pořádku tak, jako správný hospodář. Volte prosím ty kandidáty, kteří jsou čistotní, pořádkumilovní, ohleduplní k sousedům, dbají zákonů, pravidel a nařízení. Ty, kteří se dokáží k problémům postavit čelem a řešit je. Ty kandidáty, kteří mají reálné a rozumné cíle, mají alespoň povědomí o rozpočtu našeho města a jeho příspěvkových organizací. Ty, kteří planě neslibují nesplnitelné s ohledem na rozpočet našeho města, územní plán a potřeby a požadavky občanů a hlavně nejsou populisty !!! Ty kandidáty, kteří žijí, pracují a pohybují se v reálném světě, nikoli ve světě virtuálních sociálních sítí, volte ty, kteří stojí nohama pevně na zemi. Protože jenom takoví lidé jsou zárukou toho, že i naše město bude i nadále čisté, bezpečné a vzkvétající pro radost a spokojenost nás všech…

Volte kandidáty, kteří šíří pozitivní energii, nikoli zlobu, závist, nenávist, protože zlo plodí jen zlo, závist a nenávist plodí zase jenom závist a nenávist…nedopusťme prosím, aby zlo, závist a nenávist ovládly naše město!!!

Děkuji Vám a přeji našemu městu a jeho občanům šťastnou volbu!“ dodává starostka Lomu a volební lídr Severočeši.cz Bc. Kateřina Schwarzová.

Autor: PR

 

 

 

 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář