Finance Krimi Složky IZS Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

NA AKTUÁLNÍ TÉMA: Krajská zdravotní představila v teplické nemocnici nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

TEPLICE – Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila v úterý 30. dubna 2019 v teplické nemocnici nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice pro Ústecký kraj.

Akce se uskutečnila za účasti prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., náměstka ministra zdravotnictví ČR, Ph.D., Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, Ing. Petra Fialy, generálního ředitele společnosti, MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče a ředitelů zdravotní péče nemocnic KZ. Krajská zdravotní, a. s., prezentovala i další investiční akce v teplické nemocnici.

„Chceme otevřít v Ústeckém kraji po 18 letech záchytnou stanici. Ta poslední skončila v roce 2001 v Bílině a od té doby náš kraj záchytnou stanici neměl. Zvažovali jsme, kde ji vybudovat. Možnosti odpovídaly počtu pěti nemocnic, které Krajská zdravotní spravuje. Díky vstřícnosti ředitele zdravotní péče teplické nemocnice MUDr. Tomáše Hrubého a faktu, že Teplice jsou ideální i díky geograficky příznivé poloze uprostřed pomyslné osy kraje, padla volba právě na zdejší nemocnici. Jsme si vědomi, že toto zařízení přinese i starosti a jeho provoz vysoké náklady. Na druhou stranu jde o zařízení, které všichni potřebujeme – obzvlášť nemocnice, protože doposud opilce a zdrogované přiváželi na Emergency a příjmy v nemocnicích, což nesmírně zatěžovalo jejich provoz. Je nutné připomenout, že zřízení záchytné stanice financoval Ústecký kraj, za což mu patří poděkování,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. Dodal, že se zahájením provozu záchytné stanice Krajská zdravotní, a. s., počítá v polovině května.

„Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice je zařízení, jehož umístění v řadě regionů řeší, bojuje se, kde by mělo a nemělo být. Není to zařízení profitní, ale většina argumentů, proč ho potřebujeme, je skutečně velmi důležitá. A pokud ho nemáme, zatěžujeme systém urgentní péče. Jsem rád, že jste šli touto – podle mého soudu – správnou cestou,“ uvedl prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví ČR.

Podrobnou prezentaci investičních akcí v teplické nemocnici přítomným zprostředkoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. Prezentace je přílohou této tiskové zprávy.

MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., poté provedl účastníky akce prostory záchytné stanice a také urgentního příjmu, uvedeného do provozu loni v listopadu, a probíhající stavbou zcela nového pavilonu pro centrální operační sály a centrální sterilizaci, který bude dokončen v letošním roce.

FOTOGALERIE…

O vybudování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice:

Od roku 2001, poté, co došlo k ukončení provozu poslední stanice v regionu, která do té doby fungovala v Bílině, není v Ústeckém kraji provozována protialkoholní záchytná stanice. V souvislosti s platností zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Ústecký kraj podmíněně deklaroval záměr vyhlásit výběrové řízení na tento druh péče. Krajská zdravotní, a. s., jako dominantní poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji byla s touto výzvou konfrontována.

Na základě této informace a na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou, představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 29. listopadu 2017 rozhodlo o realizaci záměru zřízení Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále jen PZS) v Krajské zdravotní, a. s. Pro realizaci prioritního záměru bylo  vytipováno umístění v Nemocnici Teplice, o. z., pavilonu C, v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky,  prostoru náhradní stanice, jenž byl využíván jako náhradní pracoviště pro případ rekonstrukcí oddělení, malování apod.

. Zhotovitel: Metall Quatro, s.r.o.
. Zahájení stavebních prací: 29. 10. 2018
. Dokončení stavebních prací: 15. 4. 2019

Celkové náklady na stavební práce činí 18 100 172,30 Kč včetně DPH.

Tato částka obsahuje i přibližně 1,27 milionu Kč vč. DPH za vybavení interiéru (kuchyňské linky, skříně na léčivé přípravky, vyšetřovací lůžko, sprchovací lůžko a křeslo, křesla pro pacienty a macerátor).

Za vybavení zdravotnickou technikou Krajská zdravotní, a. s., bez započítání té, která je součástí stavby (viz předcházející odstavec), dosud vynaložila 291 965,28 Kč včetně DPH.

Od Ústeckého kraje Krajská zdravotní, a. s., obdržela investiční dotaci ve výši 17,83  milionu Kč, v roce 2019 předpokládá neinvestiční dotaci na vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem, zejména zdravotnické techniky, ve výši přibližně 610 tisíc korun.

Kapacita záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice v Teplicích je 10 lůžek. Stabilně zde budou působit dva lékaři a dvě sestry, dalšími kmenovými i externími zaměstnanci zajistí Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., služby tak, aby byl pokryt nepřetržitý provoz stanice. Roční náklady na provoz jsou počítány 22 milionů korun.

Částka za pobyt na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice byla stanovena ve výši 3000 korun, a to s ohledem na charakter této veřejné služby a s přihlédnutím k poplatkům, které jsou vybírány v obdobných zařízeních v ČR. Poplatek slouží ke krytí nákladů na zajištění této nepřetržité služby, tedy vlastní provoz záchytné stanice, přičemž nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady.

Zdroj: Krajská zdravotní 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář